Groene waterstof hoort thuis in Klimaat-en Energieakkoord

31 mei 2018

Groene waterstof hoort thuis in Klimaat-en Energieakkoord

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2 reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, moet groene waterstof in het Klimaat- & Energieakkoord worden opgenomen. Deze oproep komt van de Waterstof Coalitie, die stelt dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Morgen overhandigt deze coalitie hierover een manifest aan Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

Waterstof Coalitie

De Waterstof Coalitie is een nog steeds groeiend initiatief van nu 23 verschillende partijen die deelnemen aan de klimaattafels, waaronder netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers: Greenpeace Nederland, TenneT, Innogy, Natuur & Milieu, AkzoNobel, Gasunie, TU Delft, OCI Nitrogen, Nuon, Tata Steel, Yara, Stedin, Engie, TU Delft en de Natuur & Milieufederaties.

Daling CO2-uitstoot

De vijftien organisaties die de Waterstof Coalitie vormen roepen de regering op juist nú groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening. Dit is volgens de coalitie een kosteneffectieve oplossing om richting 2030 een forse bijdrage te leveren aan de daling van CO2-uitstoot.

“Het antwoord op de maatschappelijke vraag om CO2 -uitstoot drastisch te verminderen, is groene waterstof. We geven minister Wiebes met dit manifest een duidelijk signaal dat we daar voortvarend mee aan de slag moeten. Het is fantastisch dat alle betrokken organisaties in deze Waterstof Coalitie de handen ineenslaan,” zegt Greenpeace Directeur Joris Thijssen.

Waterstof nodig voor vergroening industrie en transport

Voor een snelle en kostenverlagende groei van groene waterstof pleit de Waterstof Coalitie in haar manifest voor een tenderregeling, zoals die ook zeer succesvol door de overheid wordt gebruikt bij de ontwikkeling van wind op zee. Daar heeft de laatste tender zelfs geleid tot ‘nul-biedingen’.

Mel Kroon, CEO van TenneT: “Na de succesvolle ontwikkeling van wind op zee is het nu essentieel groene waterstofproductie te stimuleren om zo opslag voor langere periode te creëren en industrie en transport sterk te vergroenen.”

Kostenreductie

Van groot belang is dus dat de productiekosten van groene waterstof door middel van zogenoemde elektrolyzers omlaag gaan. Op dit moment is groene waterstof een duurdere oplossing dan het grijze of blauwe alternatief. Een forse kostenreductie van elektrolyzers, samen met een daling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit, moet haalbaar zijn; volgens de coalitie in 2030 met circa tweederde bij een elektrolyse-capaciteit van 3 tot 4 GW.

Hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems TU Delft, Mart van der Meijden, vult aan: “Als industrie kiest voor groene moleculen snijdt het mes aan twee kanten. Dan verduurzaam je het bedrijf en genereer je additionele inkomsten met flexibiliteitsdiensten aan de elektriciteitsvoorziening.”

Opslag

Efficiënt gebruik van zeer grote hoeveelheden duurzame elektriciteit kan met groene waterstof worden bereikt, vindt de Waterstof Coalitie. Zo kan energie kosteneffectief in grote hoeveelheden worden opgeslagen, kunnen tekorten of overschotten aan elektriciteit worden opgevangen (zodat het elektriciteitssysteem in balans blijf)  en wordt het afschakelen van windmolens in situaties van een productieoverschot voorkomen.

Han Blokland, CEO ENGIE onderschrijft: “Waterstof is een ‘allround’ antwoord voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het kan makkelijk grote volumes wind en zonne-energie opslaan voor seizoenoverbrugging. Het kan flexibel het netwerk in balans houden, direct aardgas vervangen en is makkelijk te transporteren. Waterstof is hierdoor een perfecte en duurzame combinatie met zonne- en windenergie.”

Routekaart Groene Waterstof

In het manifest geeft de Waterstof Coalitie aan hoe de overheid samen met de industrie groene waterstof landelijk kan uitrollen:

  • De overheid organiseert jaarlijks tenders met oplopende volumes tot en met 2030;
  • De overheid stelt financiële middelen beschikbaar waarbij de onrendabele top – het verschil tussen groene waterstof en het grijze alternatief – door de overheid wordt gedekt;
  • De tender-winnaar ontvangt van de overheid een vergunning, subsidie en een elektriciteitsnetaansluiting plus een waterstof pijpleiding aansluiting;
  • Elektrolyzers worden op land opgeschaald, nabij de kust vanaf een stopcontact op zee;
  • TenneT levert als netbeheerder de aansluiting (AC en/of DC);
  • Waterstof transportcapaciteit van productie naar de vraag – bij voorkeur via aangepaste aardgaspijpleidingen- zal door Gasunie worden geleverd, via een in fasen te realiseren waterstof backbone infrastructuur door Nederland;
  • Na 2030 volgt verdere grootschalige ontwikkeling van elektrolyzers op de Noordzee (op eilanden of platformen) en waterstoftransport vanaf zee.

Dit is de notitie waar in het Manifest naar verwezen wordt: Notitie duurzaamheidskaders waterstofgebruik in de industrie