Groene Peiler Microplastics van start

Groene Peiler Microplastics van start

Microplastics maken een steeds groter onderdeel uit van onze samenleving. Microplastics zijn plasticdeeltjes, kleiner dan 5 mm, die op grote schaal worden toegevoegd aan o.a. alledaagse consumentenproducten of als halffabricaat in de industrie. De microplastics worden bijvoorbeeld toegevoegd als scrubmiddel, emulsifiër of opvulmiddel bij bijvoorbeeld tandpasta, shampoo en cosmetica. Microplastics kunnen nog niet of tegen enorme hoge kosten uit het afvalwater gezuiverd worden. Vele kilo’s microplastics komen zo dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Waardoor vervolgens bio-accumulatie plaats vindt in de voedselketen. Een schadelijke ontwikkeling met grote gevolgen op de langere termijn voor het produceren van drinkwater en de volksgezondheid.

3 augustus 2022

De NMZH spant zich in om microplastics uit deze producten te krijgen, zodat die uiteindelijk uit ons ecosysteem worden verwijderd. Daarvoor is het nodig om beter in beeld te brengen hoeveel van deze producten nu in een Zuid-Hollands huishouden aanwezig zijn en in welke mate die producten dagelijks worden gebruikt. Door dit zo beter in kaart te brengen kunnen wij samen met anderen organisaties een gerichte aanpak opzetten om deze ongewenste ontwikkeling nog beter tegen te gaan.

Dit onderzoek staat of valt daarom met je medewerking. Heb je jezelf nog niet aangemeld bij de Groene Peiler, dan kan dat als nog via formulier “Doe mee aan de Groene Peiler”.

Doe vooral mee. Je  krijgt zelf ook inzicht in de mate van microplastics in de producten die je gebruikt. Deze Groene Peiler bestaat uit twee onderdelen. Wij vragen je om de ‘Microplastics App’ ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation op je telefoon te installeren en de 15 belangrijkste persoonlijke verzorgingsproducten en cosmetica die je nu in huis hebt te ‘scannen’ op de aanwezigheid van microplastics. Hoe je de app via een handige link kunt installeren staat vermeld in de inleiding van het online formulier en ook hoe je gebruik kunt maken van deze ‘Microplastic App’ en hoe het scannen verder in zijn werk gaat.

Vervolgens volgt een korte vragenlijst, waarin wij je enkele vragen stellen over je bevindingen. De resultaten zullen door ons anoniem verwerkt worden. Vanzelfsprekend gaan wij de onderzoeksresultaten publiceren. Ben je beschikbaar voor aanvullende vragen of wil je meedoen aan de verloting van enkele pakketten van ‘Microplastic-vrije’ producten aan de deelnemers van deze Groene Peiler, geef dan je emailadres door op het eind van de vragenlijst. Die wordt dan verder alleen voor dit doel gebruikt.

Onze zorgen zijn groot wat betreft de penetratiedichtheid van microplastics in de Zuid-Hollandse huishoudens en de langere termijn effecten hiervan in water, lucht en bodem.

Voor ons is het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan dit online onderzoek.

Naast de mensen die zich al eerder hebben aangemeld voor deelname aan de Groene Peiler en de online enquête automatisch krijgen toegestuurd, kan je jezelf nog steeds aanmelden voor deelname.

Samen maken wij zo Zuid-Holland weer gezond en veilig.

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met: