Groene organisaties vragen Kamp om gaswinning verder terug te schroeven

30 juni 2015

Groene organisaties vragen Kamp om gaswinning verder terug te schroeven

Vorige week maakte minister Kamp bekend dat de gaswinning uit het Groningenveld verder verlaagd wordt tot 30+2 miljard m3 in 2015. Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, De Waddenvereniging, Vogelbescherming, De Natuur en Milieufederaties, Schaliegasvrij Nederland, GasTvrij Terschelling en Nee NAM niet boren in Blijham blijven zich zorgen maken over de veiligheid van de inwoners van Groningen maar zijn desondanks blij met deze noodzakelijke maatregel. Ook zien de groene organisaties dit als een eerste belangrijke stap om ruim baan te maken voor een duurzame en veilige energievoorziening. Woendag 1 juli praat de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. In een brief aan de leden van de Tweede Kamer spreken de groene organisaties de hoop uit dat het kabinet de gascrisis de komende jaren wil aangrijpen om serieuze stappen te zetten in de transitie naar een volledige duurzame energievoorziening. Het kabinet kan dit doen door in te zetten op vermindering van de gasconsumptie. Zo kan de gaswinning in Groningen snel worden teruggebracht naar het door experts van het Staatstoezicht op de Mijnen veilig geachte niveau van maximaal 12 miljard m3 per jaar en wordt bovendien de winning van schaliegas en gas uit kleine velden overbodig. Ook draagt het verminderen van de gasconsumptie bij aan het behalen van de verplichting die vorige week aan de Nederlandse staat is opgelegd door de rechter: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25% zijn verlaagd ten opzichte van 1990. Met het huidige energiebeleid komt Nederland slechts tot 17% reductie, een extra pakket aan maatregelen is dus hard nodig. Alex Ouwehand van De Natuur en Milieufederaties: “Om de veiligheid van de Groningers te garanderen moet de gaswinning nog veel verder omlaag. Nu terug naar 30+2 miljard m3 in 2015 is een begin, maar het moet en kan veel sneller. Zeker als we ook inzetten op maatregelen om gasverbruik te verminderen bijvoorbeeld door de isolatie van woningen. We moeten voorkomen dat aan de ene kant van Groningen de kraan een stukje dicht gaat en de NAM aan de andere kant van de provincie – zoals in Saaksum en Blijham – gewoon nieuwe putten blijft boren. Dat kan natuurlijk niet.”