Groene organisaties reageren op aanvullingswet natuur

23 januari 2017

Groene organisaties reageren op aanvullingswet natuur

Sinds 1 januari is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet wordt opgenomen in de Omgevingswet. Voor deze opname in de Omgevingswet is een aanvullingswet nodig. Over dit wetsvoorstel heeft een consultatie plaatsgevonden. De groene organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben gezamenlijk op het wetsvoorstel gereageerd.

Totaalplaatje ontbreekt nog

De groene organisaties merken in hun reactie op dat in het aanvullingswetsvoorstel het totaalplaatje er nog niet is. De ontwerpteksten voor het aanvullingsbesluit natuur en de aanvullingsregeling natuur ontbreken namelijk nog. Deze zijn van essentieel belang om de implicaties van de voorgestelde wijzigingen te overzien, omdat daarin vrijwel alle inhoudelijke normen worden opgenomen. De organisaties vragen het ministerie daarom om ook de ontwerpteksten van het aanvullingsbesluit en de aanvullingsregeling ter consultatie voor te leggen voordat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van start gaat.

Geen afzwakking door samenvoegen wetten

De groene organisaties vinden het van groot belang dat de opname van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet zorgvuldig en in z’n geheel gebeurt. De organisaties ondersteunen het beleidsneutraal omzetten. Dat betekent dat alles wat nu in de Wet natuurbescherming staat ook echt goed terugkomt in de Omgevingswet dan wel de uitvoeringsregelgeving. De bescherming en intenties van de wet mogen dus niet afgezwakt worden.

Definitie natuur en zorgplicht

In hun reactie stellen de groene organisaties ook nog een aantal andere aspecten aan de orde. Zo vragen zij het ministerie om een definitie van natuur in de wet op te nemen, zoals ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet gedefinieerd worden. Dit is onder andere van belang omdat de intrinsieke waarde van natuur deel uitmaakt van de doelstellingen van de wet. Ook vragen de groene organisaties om de zorgplicht zoals deze is opgenomen in de Wet natuurbescherming expliciet mee te nemen. Zij betwijfelen namelijk of de meer algemene artikelen over de zorgplicht uit de Omgevingswet zullen volstaan om te verzekeren dat de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming wordt nageleefd.

Meer lezen?

Lees hier de volledige reactie van de groene organisaties op het voorstel voor de aanvullingswet natuur >

 

landschap: boezemwater