GROENE KIESKOMPAS jouw stem doet ertoe!

GROENE KIESKOMPAS Jouw stem doet ertoe!

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Waterschappen en Provinciale Staten. Deze verkiezingen zijn van groot belang voor natuur en landschap omdat de provincie over dit onderwerp steeds meer zeggenschap heeft gekregen. Mogen er nieuwe woningen en bedrijventerreinen gebouwd worden in de open, groene landschappen? Wordt het oppervlak aan beschermde natuurgebieden uitgebreid? Bij dit soort kwesties zit de provincie achter het stuur. Met jouw stem op 15 maart kun je invloed uitoefenen op de keuzes die de provincie hierover gaat maken. Om je te helpen bij het bepalen van uw stem lanceren wij samen met IVN, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap het Groene Kieskompas. Dit maakt inzichtelijk hoe de politieke partijen denken over natuur en landschap in Zuid-Holland en helpt jou bij het bepalen van je stem.

1 februari 2023

Natuur verder versterken

Op dit moment bestaat nog geen 7% van de grond in Zuid-Holland uit beschermde natuur. Dat is te weinig om te voorkomen dat soorten planten en dieren achteruit blijven gaan.  Het is daarom belangrijk dat de provincie kijkt naar wat er nog meer moet gebeuren om de natuur te beschermen. Te denken valt aan het verder vergroten van het oppervlak aan beschermde natuurgebieden en het natuurinclusief maken van de landbouw zodat de natuur in het agrarisch gebied ook weer een plek kan vinden. De provincie kan hier het verschil in maken.

Omgaan met schaarse ruimte

Zuid-Holland is een drukke provincie met vele ambities en opgaven terwijl we te maken hebben met  schaarse ruimte. Er is een constante concurrentie gaande tussen functies als wonen, werken, industrie en landbouw om de beschikbare ruimte. De Zuid-Hollandse natuur en landschapsorganisaties zetten zich er daarom dagelijks voor in, om te zorgen dat natuur, groene recreatie en landschap in deze concurrentiestrijd niet het onderspit delven. Daar hebben de natuurorganisaties de provincie heel hard bij nodig. De komende tijd zal de druk op de ruimte namelijk niet kleiner worden, maar eerder nog groter. De opgave voor het bouwen van woningen staat voor Zuid-Holland op ruim 230.000 nieuwe woningen tevens zal de transitie naar duurzame energie het nodige beslag gaan leggen op de beschikbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van natuur en landschap is het belangrijk dat de provincie de regie voert.

Groene kieskompas

Om invloed te hebben op de koers die de provincie de komende vier jaar gaat varen op het gebied van natuur en landschap is uw stem op 15 maart van groot belang. Door het groene kieskompas te raadplegen op www.groenekieskompas.nl kun je zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op het gebied van natuur en landschap. Op basis hiervan kun je jouw groene hart laten spreken in het stemhokje op 15 maart.

Wil je contact hebben over dit onderwerp met iemand van de NMZH? Neem dan contact op met: