Groen Hart voor Watergat

Groen Hart voor Watergat

Op 1 september heeft Alex Ouwehand van bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland/ Westland een ontwerp een ontwerp aangeboden gekregen.  In dit ontwerp van wetenschappelijk illustrator Hanna Haring laten zij hun ideeën zien hoe Duinvallei Watergat ingericht zou moeten worden. Het motto is Groen Hart voor Watergat. De actie vond plaats aan de Rijnweg in Monster. Met de afbeelding wordt de toekomst van de Duinvallei Watergat in beeld gebracht. Naast een paddenpoel voor de rugstreeppadden en enkele duintjes zijn er ook karakteristieke soorten afgebeeld als kiekendief, lepelaar, roodborsttapuit en konijn.  

5 september 2023

Foto: Natuurlijk Delfland 

Een van de eerste maatregelen zou moeten zijn om de afvoer van hemelwater en kwelwater te stoppen zodat er een plasdrassituatie ontstaan, ogenblikkelijk zullen steltlopers als kluut, steltkluut, witgatje, kievit komen foerageren.

Alex Ouwehand vertelde dat er een brede coalitie is om de Duinvallei Watergat op te nemen in de plannen om het Nationaalpark Hollands Duin te versterken. Ook het onderzoek van de Universiteit van Wageningen over de sterkere stikstofneerslag onderstreept het belang om de Duinvallei als buffer te laten dienen.

Tijdens de bijeenkomst aan de Rijnweg in Monster vertelden bewoners over de geschiedenis van het gebied. Een bewoner had bij de voormalige tuinder gewerkt die in koude kassen radijszaad kweekte voor Rijk Zwaan in De Lier.  Peter Duijsens van Westland Verstandig vertelde over het bestemmingsplan. Als de rechter de stikstofparagraaf afwijst dan ontstaat een nieuwe situatie.

Soet Huijbregts van het Nationaal Park Hollands Duin zag in Duinvallei Watergat een versterking van het Nationaal Park. Zij vond dat de Westlanders trots moesten zijn op zo’n prachtig potentieel natuurgebied. Iris Scheffers sprak zich uit voor het betrekken van leerlingen van de basisscholen. Vraag ze naar hun ideeën voor de Duinvallei Watergat. Ook gaat een van de omwonenden een lied maken. Dus al met al was het een zeer vruchtbare bijeenkomst waar de nodige samenwerkingen werden gesmeed die een vervolg zullen krijgen.

Al een aantal jaren spannen Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland / Westland zich in om Duinvallei Watergat aan de natuur terug te geven. Dit om Zuid-Holland en Westland meer biodiversiteit te geven. Want zowel Zuid-Holland als provincie als Westland als gemeente hebben de minste natuur.

Watergat is een gebied dat zeer grote potenties heeft om veel grotere natuurwaarden te ontwikkelen. Het kan een bufferzone zijn voor het naastgelegen Solleveld als Natura2000-gebied dat voor de bewoners een bron van inspiratie is voor de natuur.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.