Gouden Zwaluw 2017 – Kandidaten gezocht!

30 januari 2017

Gouden Zwaluw 2017 – Kandidaten gezocht!

Sinds 2011 reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de prijs De Gouden Zwaluw uit aan
personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of
stad te bevorderen. Elk jaar worden drie projecten met deze prijs beloond. Projecten die uitnodigen
om het concept uit te breiden en elders toe te passen, projecten die zodoende een icoonuitstraling
behalen.

De Gouden Zwaluw

De Gouden Zwaluw is een bronzen beeltenis van de gierzwaluw, gemaakt door de kunstenaar Frans
van Hintum. Tijdens de uitreiking in 2011 is tevens aandacht besteed aan onze campagne ‘Natuur in de straat’.
Deze campagne brengt, behalve een boek vol ideeën die reeds in de praktijk worden gebracht, ook
een actieplan met zich mee om te zorgen dat de incidentele goede voorbeelden structureel worden
nagevolgd.

De Gouden Zwaluw is eerder uitgereikt aan:

 1. Beecollective voor de duurzame ontwikkeling van het bijenkasteel, en het betrekken van burgers en scholen bij dit initiatief, waarmee de aandacht gevestigd wordt op het belang van de bij voor onze leefomgeving.
 2. Het project de Bijenbaan in Schiedam, voor het benutten van een uitgelezen kans om bijen vrij baan te geven toen het plan voor een tram van de baan was.
 3. Het project Blik onder water in Leiden van Aaf Verkade, voor de tomeloze inzet om de grachten van Leiden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, ze op te schonen, en aandacht te vragen voor de daarin levende flora en fauna.
 4. Eneco voor de realisatie van hun kantoor in Rotterdam Alexander. Dat met recht het groenste gebouw van 2011 van Nederland genoemd kan worden.
 5. Frans en Yvonne Gielissen, samen met tuin- en landschapsontwerpster Maik van Lommel voor hun tuinreservaat. De make-over van de totaal versteende tuin van Frans en Yvonne tot een groene oase, is een prachtig voorbeeld van het Tuinreservatenproject van VARA’s Vroege Vogels.
 6. Gemeente Rotterdam voor het vergroenen van schoolpleinen in de krachtwijken waardoor kinderen ongedwongen en spelenderwijs weer in contact komen met de natuur.
 7. Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk voor de ontwikkeling en creatie van de biodiversiteitstoren met belangrijke natuur- en educatieve waarden.
 8. Het werk van de IJsvogelwerkgroep Amsterdam, voor de moedige inzet om de schuwe maar betoverend mooie ijsvogel onze hoofdstad binnen te loodsen.
 9. IVN Veenendaal-Rhenen voor het project ‘Groene Stapstenen’, waarbij bewoners van nieuwbouwwijken worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de verhoging van de natuurwaarden in hun wijk, waardoor groene natuurlijke linten worden gevormd.
 10. De bewoners van de Johannieterhof te Nijmegen voor het nemen van initiatief, het geven van een originele invulling en het dragen van verantwoordelijkheid voor het groen in de eigen buurt.

Kandidaten gezocht

Voor 2017 is onze organisatie zoekende naar projecten die voor deze prijs in aanmerkingen komen,
projecten die recent gerealiseerd zijn of al in de uitvoerende fase zijn. De uitreiking zal op
donderdag 8 juni 2017 plaatsvinden.

Voorwaarden

Voor 2017 is onze organisatie zoekende naar projecten die voor de Gouden Zwaluw in aanmerkingen komen, projecten die recent gerealiseerd zijn of al in de uitvoerende fase zijn.

In aanmerking komen: Personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Projecten die uitnodigen om het concept uit te breiden en elders toe te passen, projecten die zodoende een icoonuitstraling behalen.

Kandidaten aanmelden

Indien u één of meer kandidaten wilt voordragen dan ontvangt onze organisatie graag voor 6 maart
een projectomschrijving met daarin een korte omschrijving van:

 • Hoe dit initiatief ontstaan is
 • Hoe het project tot stand is gekomen
 • De behaalde resultaten, indien mogelijk inclusief beeldmateriaal
 • De betrokken personen:
 • Het aanspreekpunt, inclusief contactgegevens
 • De samenwerkingspartners, inclusief vermelding van hun rol in dit project

Wij ontvangen de projectomschrijving bij voorkeur digitaal via rdiemer@nederlandscultuurlandschap.nl. Als u uw projectomschrijving liever op papier aanlevert dan kan dit verzonden worden aan Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, t.a.v. Rhea Diemer, Rijksstraatweg 174, 6573 DG in Beek-Ubbergen.

Procedure

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zal in april de verschillende voorgedragen projecten
beoordelen op basis van de verstrekte informatie. Indien onze organisatie dit nodig acht zal
aanvullende informatie opgevraagd worden en/of een projectbezoek plaatsvinden. Alle kandidaten
worden eind april op de hoogte gesteld van de nominaties. Over de uitkomst van de selectie kan niet
worden gecorrespondeerd.

Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan is Rhea Diemer hiervoor bereikbaar via het
bovengenoemde e-mailadres en telefonisch op 024 – 684 22 94.

FAQ

De veelgestelde vragen kunt u lezen in de procedure.