Gemeente Utrecht wint Stookjerijk-Trofee 2017

29 november 2017

Gemeente Utrecht wint Stookjerijk-Trofee 2017

Gemeente Utrecht is de trotse winnaar van de Stookjerijk-Trofee 2017; de prijs voor de groenste Prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. De gemeente ontving op 28 november de prijs uit handen van Sabine Galjé (ministerie BZK). Gemeente Arnhem eindigde als tweede en de gemeente Lelystad als derde.

De Stookjerijk-Trofee is onderdeel van het project Stookjerijk van de Natuur en Milieufederaties. Voor de prijsuitreiking zijn de Prestatieafspraken van de 36 grootste gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eerder wonnen Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee.

Oordeel van de jury over de prijswinnaar

‘In de Prestatieafspraken van de gemeente Utrecht worden de corporaties flink uitgedaagd’, aldus Sabine Galjé die namens de jury de prijs uitreikte. ‘Corporaties zijn gevraagd scenario’s op te stellen, waarbij duidelijk moet zijn wat de financiële en uitvoeringstechnische consequenties zijn als 2030 als jaartal voor een klimaatneutrale huursector wordt aangehouden, en wat consequenties zijn als 2050 als jaartal wordt aangehouden en wat daar tussen mogelijk is. Daarnaast stelt de gemeente Utrecht een norm voor het aantal zonnedaken, inclusief de huursector, te weten 10% in 2020. Dit percentage ligt nu landelijk gezien op 2% voor de huursector. In de Voortgangsrapportage aan de gemeenteraad wordt de voortgang nauwgezet gevolgd.’

Zoetermeer

Taco Kuiper, wethouder Wonen, blikte op de slotbijeenkomst terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar de komende decennia om de (sociale) woningbouw klimaatneutraal te maken. De plannen voor ombouw van de eerste 120 bestaande woningen in de wijk Palenstein naar “nul-op-de-meter” zijn uitgewerkt en realisatie is in 2017 gestart. Daarbij hoort ook het aardgasvrij maken van de woningen. Voor de hele wijk Palenstein werken de gemeente netbeheerder Stedin en woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes aan plannen om de woningen aardgasvrij en klimaatneutraal te maken. Tevens werken alle drie de corporaties aan een langjarig (investerings)beleid om hun gehele woningvoorraad te verduurzamen.

Project Stookjerijk

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Het project zorgt voor versnelling van energiebesparing in de sociale huursector en voor een betere samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen.

De huursector in Nederland heeft als doel om met haar woningen gemiddeld label B te halen in 2020, aardgasvrij in 2035 en daarna zo spoedig mogelijk naar energieneutraal. Om daar te komen, moeten we nog veel stappen zetten.

Lees meer

Lees hier het Stook je Rijk Magazine.