Gemeente Dordrecht belemmert eigen energietransitie.

Gemeente Dordrecht belemmert eigen energietransitie.

De NMZH is diep teleurgesteld in het handelen van de gemeente Dordrecht rondom de procedure Windturbine Krabbegors. Er werd door de gemeente Dordrecht en de burgercoöperatie Drechtse Energie tien jaar lang gewerkt aan het mogelijk maken van de Windturbine.  Door nalatig handelen van de gemeente Dordrecht is al deze moeite nu voor niets geweest: de grond is doorverkocht aan een projectontwikkelaar. Dit was mogelijk door een verouderd bestemmingsplan

26 oktober 2022

Er is de gemeente Dordrecht veel te verwijten in deze situatie. De vergunningsprocedures waren allemaal geregeld door de gemeente Dordrecht en de provincie. Hierdoor konden de HVC group, Energiecoöperatie Dordrecht en burgercoöperatie Drechtse Energie samen aan de slag. De locatie werd opgenomen in de RES 1.0 en bevestigd in de gemeenteraad en provinciale staten. Hiermee leek niets de bouw van de windturbine in de weg te staan. Helaas is verzuimd dit goed vast te leggen in het bestemmingsplan Zeehavens Dordrecht. Vervolgens zijn de samenwerkingsafspraken tussen Energiecoöperatie Dordrecht en Drechtse Energie zonder overleg genegeerd. Hierna heeft een projectontwikkelaar de grond slim opgekocht door gebruik te maken van een verouderd bestemmingsplan met veel meer ruimtelijke mogelijkheden.

 

Op deze manier komt energietransitie nooit tot stand. Verouderde bestemmingsplannen, het ontbreken van een goede ruimtelijke ordening en gebrek aan open communicatie richting alle partijen geeft geen vertrouwen om gericht samen te werken aan de energietransitie. Herstel is nu niet meer mogelijk maar wij vinden wel dat de gemeente Dordrecht moet voldoen aan haar plicht om een nieuwe locatie voor een windturbine vast te stellen.

 

In onze brief aan de gemeente Dordrecht spreken wij onze ongenoegen uit, delen we wat wij hebben kunnen vaststellen en doen we drie aanbevelingen voor de toekomst. Lees onze brief aan de gemeente Dordrecht hier.

 

photo by Zero Take on Unsplash