Geen uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in Zuid-Holland

1 maart 2016

Geen uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in Zuid-Holland

Bedrijven in de intensieve veehouderij krijgen in Zuid-Holland geen mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden uit te mogen bereiden. Dit heeft het Zuid-Hollandse College van Gedeputeerde Staten (GS) deze week aan Provinciale Staten (PS)  laten weten. Eerder besloten GS en PS dat bedrijven in de intensieve veehouderij wel uitbreidingsmogelijkheden zouden krijgen wanneer aan bepaalde eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn voldaan zou worden. Het bleek echter niet mogelijk om die voorwaarden juridisch vast te leggen door deze op te nemen in de provinciale ruimtelijke verordening. Daarom laat GS nu weten af te zien van het bieden van uitbreidingsmogelijkheden en terug te vallen op het eerdere beleid waarin uitbreiding niet wordt toegestaan. Vestiging van nieuwe bedrijven in de intensieve veehouderij blijft daardoor niet toegestaan.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is blij dat de provincie het standpunt heeft ingenomen dat intensieve veehouderij niet thuis hoort in Zuid-Holland en daarom geen ruimte wil bieden aan nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. De NMZH is van mening dat de intensieve veehouderij en duurzaamheid aantoonbaar slecht samen gaan. De intensieve veehouderij heeft op diverse manieren een grote negatieve invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo gaat deze bijvoorbeeld gepaard met een grote uitstoot van vermestende stoffen die natuur en biodiversiteit aantasten, wordt er luchtvervuiling veroorzaakt en wordt het landschap ontsiert. De NMZH wil zich samen met de provincie en andere betrokkenen hard maken voor een transitie naar een landbouw die duurzaam, diervriendelijk en natuurinclusief is.

Lees hier de brief van Gedeputeerde Staten.