Formule 1 bedreigt strandreservaat Noordvoort

Formule 1 bedreigt strandreservaat Noordvoort

Begin mei 2020 vindt de Dutch Grand Prix voor Formule-1 auto’s plaats in Zandvoort. Drie F1-teams verblijven in Noordwijk en willen over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort pendelen. Hiermee zou – nota bene tijdens de broedperiode – de rust van kwetsbare vogelsoorten in dit wettelijk beschermde (!) strandreservaat worden verstoord. Niettemin zou het College van B en W van Noordwijk overwegen om via een ontheffing de auto’s toestemming te verlenen. De NMZH is hier fel op tegen en heeft het College verzocht de natuurbescherming te respecteren.

26 februari 2020

De ‘formule’ is helder: het strand bij Noordwijk en Zandvoort is ingedeeld in zones. Voor de boulevard is volop recreatie mogelijk, iets verderop ligt een rustiger strand en bij Noordvoort is de natuur de baas. Hierdoor is een gevarieerd landschap ontstaan en is Noordvoort de thuishaven geworden van veel fauna. Het is officieel beschermd gebied, waar vogels van de rust profiteren.

Omgekeerde wereld

Begin mei van dit jaar dreigt niet alleen de stilte, maar de hele natuur in Noordvoort ernstig verstoord te raken. Tijdens de Dutch Grand Prix hebben drie Formule-1 teams gekozen voor een verblijf in Noordwijk. Ondanks de infrastructuur die Noordwjk met Zandvoort verbindt, willen zij via het strand van en naar Zandvoort kunnen pendelen. Dwars door het beschermde strandreservaat, dat bedoeld is voor kwetsbare vogelsoorten, nota bene tijdens de broedperiode. Juist de door de wet beschermde fauna wordt blootgesteld aan de extra geluidsoverlast en verstoring die de Formule 1 met zich meebrengt. Feitelijk is dat de omgekeerde wereld! De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt zich ernstig zorgen en heeft het College verzocht om het beschermde gebied te respecteren en geen ontheffing te verlenen. Ook geeft de NMZH aan dat naast een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening ook een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig zal zijn om de auto’s over het strand te laten rijden.

Broedseizoen

Het strand en de duinen ten noorden van Noordwijk vormen beschermd natuurgebied (het strand behoort tot het Natuurnetwerk Nederland). De duinen ten noorden van Noordwijk zijn een stiltegebied. De stilte is hier een belangrijke landschappelijke kwaliteit die gekoesterd dient te worden, vindt de NMZH. Het strandreservaat is bedoeld om kwetsbare soorten te vrijwaren van verstoring. Zeker tijdens het broedseizoen is deze rust hard nodig. Ook een kortdurende verstoring kan voor vogels betekenen dat zij het nest verlaten en er dus sprake is van een mislukt broedseizoen. Daarbij komt dus dat op grond van de Wet natuurbescherming het is verboden om broedende vogels aan te tasten. De NMZH hoopt dat het College afziet van ontheffing en kiest voor een oplossing die geen negatieve effecten op de natuur heeft.

Bezorgde natuurliefhebbers uit Noordwijk en Zandvoort zijn een petitie gestart tegen de Formule 1-teams op het strand, deze kan hier ondertekend worden:

Red de natuur! Geen Formule 1-teams over het strand van Noordwijk