Extra inkomsten voor natuur en landbouw op veengrond in de Krimpenerwaard

Extra inkomsten voor natuur en landbouw op veengrond in de Krimpenerwaard

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft als eerste natuurbeheerder in de provincie Zuid-Holland toestemming gekregen om bespaarde CO2-uitstoot uit te verzilveren met CO2-certificaten. Het is een win-win-win voor het veen: de bodemdaling wordt afgeremd, de boeren op veengrond hebben een nieuw verdienmodel en de natuurbeheerders kunnen met de extra inkomsten de polder blijven beheren. De toestemming komt van de onafhankelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofbank. Het idee om CO2-reductie van veengebieden te verkopen als CO2-cerficaten is een initiatief van de Natuur & Milieufederaties.

Alex Ouwehand (Natuur & Milieufederatie): “De Krimpenerwaard is één van de mooiste polders van Zuid-Holland. Na veel discussie over peilverhoging, is er nu een methode ontwikkeld die bij vernatting van het veengebied extra geld oplevert om de eerste maatregelen te financieren. Want het waterpeil moet omhoog om de typische Hollandse veenpolder als deze te behouden. Dit is een nieuwe kans voor boeren én natuurbeheerders juist in een polder als de Krimpenerwaard.

Hogere waterstanden zijn noodzakelijk

Het programma ‘Valuta voor Veen’ is ontwikkeld om extra inkomsten te generen voor organisaties die natuur & landbouw willen combineren en daarbij kiezen voor een hoger waterpeil. Veengrond is van nature nat en daardoor niet bruikbaar voor intensieve landbouw. Het waterpeil in veengebieden wordt daarom kunstmatig verlaagd, zodat de boer het land optimaal kan gebruiken. Veen dat door bemaling wordt drooggehouden oxideert en verteert, waardoor grote hoeveelheden CO2 uitgestoten wordenEen hoger waterpeil helpt om bodemdaling tegen te gaan én is beter voor de natuurwaarden. Bijkomend voordeel is dat het hogere waterpeil ervoor zorgt dat het natuurgebied veel minder CO2 uitstoot en de bodem minder snel daalt. Die vermindering in CO2 uitstoot is geld waard, omdat steeds meer mensen en bedrijven hun uitstoot dichter bij huis willen compenseren.

Dit past bij het beleid van de provincie, gedeputeerde Potjer (provincie Zuid-Holland): “Ik ben er trots op dat wij in Zuid-Holland onze inwoners hun CO2 dichtbij huis kunnen laten compenseren door te investeren in de Cranberry Company en natuurgebied de Nesse in Krimpenerwaard. Het is goed voor iedereen; de natuur en landbouw worden versterkt én CO2 uitstoot gecompenseerd.”

De Nesse als voorbeeld

Om de kenmerkende veenweidenatuur te herstellen in Polder De Nesse is na de inrichting van het natuurgebied in de waterstand omhoog gegaan. Met deze maatregel is het broedsucces van weidevogels in het gebied al aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om de CO2-rechten te verhandelen levert Stichting Het Zuid-Hollands Landschap voor dit natuurgebied circa 10% meer beheerbudget op, wat in deze eerste periode dat het water hoger staat heel welkom is.

Deze aanvullende financieringsvorm is uniek voor een natuurbeherende stichting, die afhankelijk is van donaties en subsidies. Michiel Houtzagers (Zuid-Hollands Landschap): “Het is zowel een aanvullende financiering voor zowel agrarische ondernemers als voor natuurbeheerders. Het Zuid-Hollands Landschap geeft graag het goede voorbeeld in de Nesse, waar we natuur en landbouw samen laten gaan. Het maakt bovendien ons beheer minder kwetsbaar en geeft ons de mogelijkheid om meerdere jaren vooruit te plannen”.

Agrarisch ondernemer: cranberry’s

Ook in de velden van de Cranberry Company in de Krimpenerwaard is het waterpeil omhooggegaan. De onderneming is, net als de buren van het Zuid-Hollands Landschap, geaccrediteerd voor verkoop van CO2-certificaten. Cranberry’s kunnen prima groeien op nattere gronden en worden geoogst zonder de inzet van zware machines. Goed voor de cranberry’s, maar ook goed voor de weidevogels, die ook graag in deze weilanden neerstrijken. Bedrijfsmatig is een hogere waterstand dus prima in te passen. Het veengebied wordt behouden en ondertussen kan de cranberryteelt gewoon doorgaan.

Bart Crouwers (Cranberry Company): “De biodiversiteit op onze percelen is fors toegenomen, meer planten en kruiden, meer insecten en veel weidevogels. En de waterkwaliteit is verbeterd. De verhoogde waterstand betekent ook minder veenoxidatie, minder CO2-uitstoot. Het is mooi dat dat wat extra geld oplevert om de ontwikkelperiode door te komen.