Enquête circulaire economie Zuid-Holland

Enquête circulaire economie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft als ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Maar hoe komen we daar? Hiervoor heeft de Provincie Zuid-Holland ons gevraagd om op enkele thema’s die binnen het onderwerp circulaire economie in Zuid-Holland aan de orde zijn, inbreng en ideeën vanuit ons netwerk op te halen. Daarom hebben wij een enquête opgesteld, een zogenoemde Groene Peiler, over de volgende onderwerpen: houtbouw, plastics, voedselverspilling en zonnepanelen.

13 december 2019

De antwoorden op de vragen dienen als inbreng voor de ontwikkeling van het provinciale beleid op het gebied van circulaire economie van de Provincie Zuid-Holland. Ook zal de Provincie Zuid-Holland de resultaten van de enquête gebruiken om invulling te geven aan gesprekken met belanghebbenden over de circulaire onderwerpen.

Graag nodigen we je uit om de vragen als inwoner van Zuid-Holland of als vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie in te vullen. Dit kost je ongeveer 7 minuten tijd. Naar de enquête.

Alvast hartelijk dank voor je deelname!

Voor meer informatie neem je contact op met: