Energiebesparingsdeal voor  Zuid-Hollandse gemeenten

28 juni 2016

Energiebesparingsdeal voor  Zuid-Hollandse gemeenten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Bespaar Lokaal hebben de krachten gebundeld en bieden de Zuid-Hollandse gemeenten een Energiebesparingsdeal aan. Met deze deal  willen wij gemeenten helpen om tot een kansrijke aanpak en maatregelenpakketten te komen voor woningeigenaren. Wat kan de Energiebesparingsdeal voor uw gemeente betekenen?

Gemeenten zijn voor ons de onmisbare schakel om gezamenlijke energiebesparingsdoelen te halen. De VNG biedt een ondersteuningsstructuur in combinatie met energieloketten. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsvormen en slimme verbindingen tussen vraag en aanbod ontstaan. Toch wordt er nog te weinig resultaat geboekt en is er meer samenwerking tussen private en publieke partners op regionaal niveau nodig om energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen. Met een breed aanbod toegespitst op de vragen van de woningeigenaren kunnen wij samen meer mensen over de streep trekken. Een gerichte inzet om de klantreis van de woningeigenaar succesvol te laten verlopen en onnodig uitval als klant te voorkomen.

Inzicht krijgen in de eigen woningvoorraad

Met onze tools en data kunnen wij een gedetailleerde analyse maken van de gebouwde omgeving (per postcode huisnummer, postcodegebied, straat, wijk, gemeente en regio). Zo wordt zichtbaar welke energiebesparingsmaatregelen in uw gemeente al zijn genomen, welke maatregelen nog genomen kunnen worden en wat hiervan de te behalen effecten zijn in investeringen en energiebesparing. Maar ook om vast te stellen wat het beschikbare dakoppervlak met bijbehorende lichtinvalshoek is om zo meer zonne-energie in uw gemeente te realiseren. Met dit inzicht kunnen wij samen met de Zuid-Hollandse gemeenten tot kansrijke aanpakken komen en handelingsperspectief geven aan woningeigenaren. De woningeigenaar kan via onze gratis tools ook inzicht krijgen in de mogelijkheden om in de eigen woning energetische verbeteringen aan te brengen.

Product-Markt-Combinatie op maat

Bij Bespaar Lokaal zijn 450 Meer met Minder aanbieders aangesloten. Deze geselecteerde installateurs en aannemers zijn in staat om op basis van maatwerk woningeigenaren een passend aanbod aan te bieden voor een of meerdere maatregelen.  Via mijnwoningdossier.nl kunnen woning-eigenaren productinformatie raadplegen en kan eenvoudig  een offerte worden gevraagd bij deze bedrijven. Bespaar Lokaal is in staat om de klantreis te volgen en waar dat nodig is nog een extra impuls te geven. Proactief informeren en informatie afstemmen op de verschillende motieven kan woningeigenaren helpen bewust te worden van de mogelijkheden en effecten van energiebesparing.

Ondersteuning bieden bij het stimuleren van energiebesparing

Bespaar Lokaal voert voor overheden subsidieregelingen en regelingen voor duurzaamheidsleningen uit. Samen kunnen wij een regeling op maat maken voor uw gemeente en de regeling daarna desgewenst volledig uitvoeren. Eenvoudige subsidieregelingen kunnen het verschil maken bij het investeren in energiebesparing door woningeigenaren. Door het bundelen van krachten in de uitvoering kunnen de kosten ook laag blijven. Bij de realisatie van energiebesparingsmaatregelen blijkt een vorm van subsidie of belastingvoordeel veel woningeigenaren sneller over de streep te trekken. Daarnaast leggen wij en de Meer met Minder aanbieders verbindingen met al bestaande subsidieregelingen, NEV en duurzaamheidsleningen die woningeigenaren mee kunnen nemen in hun beslissing om te investeren in energiebesparing. Deze regelingen worden hierdoor beter benut.

Gericht activeren van de vraag naar energiebesparing

De Natuur en Milieufederaties hebben aanpakken ontwikkeld om de vraag bij de woningeigenaren beter los te krijgen. Programma’s als de Warmte en Zonnetour, Dubbel Duurzaam, de Buurtaanpak en de Energie make-over sluiten aan bij het ontwikkelen van interesse en bij de oriëntatiefase van de klant. Vanuit een vertrouwde omgeving met een persoonlijke benadering keuzes kunnen maken die worden opgevolgd door bedrijven met een gericht betrouwbaar en betaalbaar aanbod dat aansluit bij specifieke wensen van de woningeigenaar.  Met deze energiebesparingsdeal willen wij met u op een praktische en handzame manier tot een kansrijke aanpak komen in uw gemeente. Wij zijn opzoek naar Zuid-Hollandse gemeenten die met ons het verschil willen maken.

De Energiebesparingsdeal past naadloos in het (toekomstig) gemeentelijk beleid en de verdere uitbouw van de energieregio’s en versterkt de verschillende energieloketten. Of het betekent een nieuwe impuls voor gemeenten waar de concrete uitvoering nog iets minder van de grond is gekomen.

Laten wij samen de krachten bundelen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Bespaar Lokaal zijn beide onafhankelijke organisaties en  werken vanuit een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. Wij zijn zelf geen marktpartij of direct belanghebbenden bij af te nemen producten en diensten dus makkelijk toegankelijk voor woningeigenaren. Met de energiebesparingsdeal krijgt u alle middelen in huis om een succesvol aanpak in 2016 en 2017 te starten.

Wilt u als Zuid-Hollandse gemeenten meer energiebesparing bij woningeigenaren realiseren en bent u geïnteresseerd om de mogelijkheden voor een Energiebesparingsdeal in uw gemeente te ontdekken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Gezamenlijk kunnen wij dan de mogelijkheden voor uw gemeente verkennen.

Lees meer