Eenzijdig door Kabinet loslaten van plafond CO2 opslag, geen goed idee!

Eenzijdig door Kabinet loslaten van plafond CO2 opslag, geen goed idee!

De NMZH en andere milieuorganisaties zijn verontwaardigd over het voornemen van het kabinet om het afgesproken plafond los te laten voor de hoeveelheid CO2 die ondergronds mag worden opgeslagen en over het plan om hier extra belastinggeld voor uit te trekken. Dit staat haaks op de eerder gemaakte afspraken in het klimaatakkoord.

22 september 2021

De organisaties vinden dat CCS (ondergrondse CO2-opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee) op korte termijn voor een aantal sectoren kan bijdragen aan CO2-reductie, maar CO2-opslag mag nooit een belemmering worden voor preventieve verduurzamingsmaatregelen. En subsidie voor de klimaatopgave moet verstandig worden verdeeld. Meer subsidie voor CCS zoals het Kabinet wil, gaat ten koste van de omschakeling naar duurzame energie en harde CO2 reductie.

Nederland heeft een groot industriecluster dat ons welvaart heeft gebracht, maar ook ontzettend veel CO2-uitstoot. Wil de industrie in Nederland toekomst hebben, dan is de enige weg vergroening. Door specifiek onderscheid te maken tussen industrieën die CO2-opslag nodig hebben, en industrieën waar men voldoende reductie kan bereiken met preventieve technieken of krimp, kunnen we de transitie naar een duurzame industrie versnellen en tegelijkertijd zorgen dat publieke middelen efficiënt worden benut.

Grote vervuilers in de industrie moeten dus ook hun uitstoot verminderen en dit niet afwentelen op toekomstige generaties. CCS kan voor de korte termijn een noodzakelijke optie zijn, maar dan wel onder strenge voorwaarden en als onderdeel van een pakket maatregelen dat verder sterk inzet op het reduceren van CO2-uitstoot richting klimaatneutraliteit. Een pakket dat ons uiteindelijk van fossiele brandstoffen afhelpt. Zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

Er zijn veel mogelijkheden om CO2-uitstoot structureel omlaag te brengen, zoals energiebesparing, gebruik van hernieuwbare brand- en grondstoffen zoals duurzame energie en groene waterstof, elektrificatie, en veel meer recycling. Een deel van deze oplossingen moet nog met de benodigde investeringen ontwikkeld worden. Dus als een tijdelijke overbruggingstechniek kan CO2-uitstoot beperkt opgevangen en opgeslagen worden in lege gasvelden onder de Noordzee.

Lees hier onze brief aan de voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord Ed Nijpels.

Voor meer informatie neem je contact op met: