Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld

12 april 2017

Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld

De voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland blijken minder rooskleurig uit te vallen dan de projectontwikkelaar eerder naar buiten bracht. Veel aannames zijn van een wel érg zonnige kant bezien.Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op te leveren maar slechts 80. Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen. Bovendien veroorzaakt het plan overaanbod bij commerciële jachthavens. Dit geeft risico’s op exploitatieverlies en op verdringing bij bestaande jachthavens. Dit blijkt uit een contra-expertise op het plan Brouwerseiland uitgevoerd door Twynstra en Gudde in opdracht van de Coalitie ‘Bescherm de kust’.

Ook de jaarlijkse omzet van boetieks en restaurants wordt door Brouwerseiland heel zonnig bezien: 6,4 miljoen in plaats van 4,2 miljoen zoals de onderzoekers verwachten. En dan ook alleen maar als iedereen alle uitgaven op Brouwerseiland doet, of uitgaven worden gecompenseerd door passanten. Als de bezettingsgraad van recreatiewoningen en hotelvilla’s meer realistisch wordt ingeschat treedt er overaanbod in de regio op en neemt het risico op omzetderving voor concurrerende voorzieningen toe.

Twynstra en Gudde heeft het plan Brouwerseiland op onderdelen beoordeeld door het af te zetten tegen marktomstandigheden en concurrerend aanbod. De conclusies zijn gebaseerd op basis van de gegevens van de projectontwikkelaar, maar er zijn andere – meer realistische – aannames gedaan en er is een kritischer gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

De coalitie ‘Bescherm de kust’ (Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud) roept de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om geen goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan dat Brouwerseiland mogelijk maakt. ‘Er is veel maatschappelijk protest tegen het plan. Nu blijkt er ook gerede twijfel is over de economische effecten die ten grondslag hebben gelegen aan de overheidsbesluitvorming over Brouwerseiland roepen wij de gemeente op de stekker uit het plan te trekken. Dit plan staat haaks op de intenties van de visie voor onze prachtige Zeeuwse kust zoals alle betrokken partijen en overheden die gezamenlijk ontwikkelen. In dit geval is het echt beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ aldus Thom van Riet van de Zeeuwse Milieufederatie.

Lees hier de volledige contra-expertise en de brief aan de raadsleden van gemeente Schouwen-Duivenland >>

Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland
Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland