Eco-aquaduct A4 Midden-Delfland geopend

15 juni 2015

Eco-aquaduct A4 Midden-Delfland geopend

Op zaterdag 13 juni, de ‘Dag van de Bouw’, is het eco-aquaduct over de A4 Delft-Schiedam geopend.
Het is een 100 meter brede  ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen de nieuwe snelweg oversteken. Het eco-aquaduct is een van de maatregelen van de landschappelijke inpassing van de A4  in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Het eco-aquaduct bestaat uit vier verschillende zones: een natte zone, een rietzone, een graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. Dit biedt kansen voor een grote diversiteit aan soorten. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppadden, modderkruipers en om vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Met het eco-aquaduct moet versnippering van natuurgebieden worden tegengegaan waardoor dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. Naast dieren kunnen ook recreanten gebruik maken van het eco-aquaduct. Wandelaars kunnen over de verbinding wandelen via vlonders en bruggen. Ook is het eco-aquaduct  toegankelijk voor kano’s.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)  is blij dat de aanleg van de A4 vergezeld gaat van een pakket aan maatregelen die ten goede komen aan natuur, landschap en leefomgeving. Dit zou volgens de NMZH bij ieder snelwegproject moeten gebeuren. De druk op de kwaliteit van de leefomgeving is in Zuid-Holland te groot om bereikbaarheidsprojecten alleen vanuit een economische doelstelling te benaderen. Daarbij is het ook van belang om kritisch te kijken of nieuwe snelwegen echt nodig zijn. De NMZH pleit voor duurzame, toekomstbestendige oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken die natuur, milieu en landschap sparen.