Duurzame Aanbieder maakt investeren in verduurzaming eigen woning eenvoudiger

24 november 2017

Duurzame Aanbieder maakt investeren in verduurzaming eigen woning eenvoudiger

Een totaalconcept voor particuliere woningeigenaren, waarmee zij zonder zorgen hun huizen kunnen laten verduurzamen. Daarvoor staat de Duurzame Aanbieder, een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en OnderhoudNL.

Een duurzaam gerenoveerde particuliere woning in Santpoort-Noord vormde vrijdag 24 november 2017 het decor van de uitreiking van het allereerste label van De Duurzame Aanbieder aan Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek. Dat gebeurde door voorzitters Ruud Maas en Doekle Terpstra van respectievelijk OnderhoudNL en UNETO-VNI en Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland.

Bedrijven of consortia van bedrijven mogen zich pas Duurzame Aanbieder noemen als zij hebben aangetoond dat zij woningeigenaren over mogelijke energiebesparende maatregelen kunnen adviseren, tijdens het project alle contacten met (onder-)leveranciers onderhouden en dus als enig aanspreekpunt voor de woningeigenaar fungeren en daarnaast de nodige informatie kunnen verstrekken over financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook dienen zij na oplevering van het project te kunnen voorzien in de nodige nazorg, onder andere aan de hand van een energieprestatiegarantie.

Certificatie-instelling SKG-IKOB controleert of de deelnemende bedrijven ook werkelijk aan deze kwaliteitseisen kunnen voldoen, alvorens zij het label Duurzame Aanbieder mogen voeren. Het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben hun steun toegezegd bij de verdere bekendmaking van het initiatief.

One-stop-shop

“Het is het eerste, tastbare resultaat van een prachtige samenwerking tussen drie brancheorganisaties, die gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe de klant op het terrein van duurzaamheid meer kan worden ontzorgd dan op dit moment het geval is”, aldus Terpstra. “Nu is er één loket, waar particulieren hun vraag over duurzame investeringen kunnen neerleggen. Een loket dat ze direct in contact brengt met bedrijven die over de noodzakelijke expertise beschikken om het project vorm en inhoud te geven.”

De ambitie is hoog, onderstreept Heinis. “Het streven is om binnen een jaar tijd tenminste 600 bedrijven onder het nieuwe label te laten werken. Dat zal nog niet meevallen, want niet iedereen kan zomaar Duurzame Aanbieder worden. Je moet als onderneming over de nodige kennis en kunde beschikken, zowel van de techniek als van regelgeving en subsidiemogelijkheden. Je moet bovendien de verbinding met andere partijen in de keten kunnen maken. Met als doel om de klant zonder al te grote hobbels duurzaam te laten investeren in zijn eigen woning.”

Volgens Maas is de Duurzame Aanbieder een onmisbaar instrument om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op gang te brengen en op stoom te houden. “Met name het idee van de one-stop-shop, die de klant een compleet pakket met advies, uitvoering, begeleiding en nazorg kan aanbieden, zal er de komende jaren voor zorgen dat de verduurzaming ook in dit marktsegment echt op gang komt. En dat moet ook, want de opgave is enorm. En de tijd begint te dringen.”