Duingebied Zuid-Holland moet Nationaal Park worden

14 september 2016

Duingebied Zuid-Holland moet Nationaal Park worden

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ondersteunt het plan om een nieuw nationaal park te ontwikkelen langs de Hollandse kust.  Het nationaal park loopt van minimaal de  Hoek van Holland tot en met Noordwijk en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat. Samen met o.a. Dunea, Staatsbosbeheer,Naturalis en de Zuid-Hollandse gemeenten in het gebied heeft de NMZH plannen (het zgn. bidbook) ingediend voor de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland.

Vakjury

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de vakjury Nationale Parken van Wereldklasse benoemd. De jury staat onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De overige leden van de jury zijn mr. Geert Jansen, prof. ir. Eric Luiten, mw. Tracy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mommaas, prof. dr. Joop Schaminée, prof. dr. Matthijs Schouten en prof.dr.ir. Theo Spek.

Publieksjury

De vakjury maakt begin oktober een selectie uit de gebieden die zich dan hebben gekandideerd voor de verkiezing van ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’. De drie gebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland extra gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Zij kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor de overige Nationale Parken in ons land, zodat de natuur als geheel de grote winnaar van deze verkiezing wordt.

De plannen worden op 14 september gepresenteerd. Dan wordt ook de naam officieel bekend gemaakt.

 

fiets_duinen_4604275