Dordtse groepen in beroep tegen bedrijventerrein Dordtse Kil IV

31 augustus 2017

Dordtse groepen in beroep tegen bedrijventerrein Dordtse Kil IV

Het bedrijventerrein Dordtse Kil IV op de zuidwest kant van het Eiland van Dordrecht is overbodig. Dat zeggen Milieudefensie Drechtsteden en de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum in hun beroepschrift dat zij afgelopen week hebben ingediend bij de Raad van State. Het beroep was gericht tegen het bestemmingsplan Dordtse Kil IV dat eerder dit jaar door de gemeenteraad van Dordrecht, na een voorbereiding van enkele jaren, was goedgekeurd. De Dordtse groepen vinden dat de nut en noodzaak van het bedrijventerrein onvoldoende is aangetoond en wijzen op de waardevolle landschappelijke waarde van dit deel van het Eiland van Dordrecht. Tevens wijzen zij op de verslechtering van de milieukwaliteit door luchtemissies en geluid van het bedrijventerrein en de daarmee samenhangende vernieuwing en uitbreiding van de aansluiting van de wegen A16 en N3 op het bedrijventerrein.

De Dordtse groepen hebben zich in de afgelopen jaren geweerd tegen de uitbreiding van Dordtse Kil IV door eerdere bezwaarschriften bij de gemeenteraad. Voor de gemeente Dordrecht zijn onderzoeken uitgevoerd door Ecorys, als onderbouwing voor de behoefte aan bedrijfsgrond in de het bestemmingsplan. Deze cijfers zijn inmiddels achterhaald door gewijzigde economische omstandigheden. Nieuwe onderzoek zijn door de gemeente niet gedaan. De “Ladder voor Duurzame Verstedelijking” verplicht de gemeente in het bestemmingsplan de actuele behoefte goed te onderbouwen. De Dordtse groep gaan in hun beroepschrift uitvoerig in op het ontbreken daarvan in een de zogenaamde Laddertoets. Door het niet nader onderzoeken van de actuele behoefte is er een onvoldoende planologisch onderbouwing voor het bestemmingsplan DKIV, waarvan nu al duidelijk is dat de behoeftevraag substantieel kleiner is dan van het oorspronkelijke programma. Door bij de Laddertoets verouderde gegevens en onjuiste inschattingen te gebruiken is de behoeftevraag voor Dordtse Kil IV substantieel overschat. Aldus de Dordtse groep in hun beroepschrift.

Lees hier: het volledige beroepschrift

 

Gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht