Doe mee aan de Groene Peiler!

19 oktober 2016

Doe mee aan de Groene Peiler!

De Groene Peiler is het online natuur- en milieupanel van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Graag horen we deze keer uw mening over de toekomst van landschap, ruimte en bereikbaarheid  in Zuid-Holland. Welke maatregelen dragen volgens u het meeste bij aan het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio? En welke toekomstbeelden spreken u het meeste aan? Wij horen het graag!

De enquête bevat 8 vragen, aangevuld met enkele vragen over uw achtergrond. Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten.  U kunt de enquête invullen tot en met 7 november 2016.

VUL DE VRAGENLIJST IN >>

MIRT onderzoek

De enquête wordt gehouden in het kader van het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag waarin diverse overheden nagaan hoe de samenhang in de metropoolregio vergroot kan worden om zo meer te profiteren van de potentiële agglomeratiekracht. Bereikbaarheid wordt hierbij niet als doel op zich beschouwd, maar als een middel om andere doelen te realiseren, waaronder het versterken van een aantrekkelijk leefmilieu.

Oproep verder verspreiden

Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe duidelijker wordt voor welke oplossingen draagvlak bestaat en voor welke niet. Dit kan dus helpen om de uiteindelijke besluitvorming te verbeteren. Via de buttons bovenaan dit bericht kunt u dit bericht delen op Facebook en Twitter.  Ook het delen via uw website of nieuwsbrief wordt op prijs gesteld.

Alvast dank voor uw medewerking!

VUL DE VRAGENLIJST IN >>

 

groene peiler