Documentaire | Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

Documentaire | Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

Met de energietransitie staan we voor een enorme opgave, die essentieel is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Tegelijkertijd staat de komst van wind- en zonneparken op gespannen voet met het behoud van het Nederlands landschap en de natuur. De Natuur en Milieufederaties maakten een documentaire om aandacht te vragen voor een natuurinclusieve energietransitie.

27 mei 2021

In de documentaire ‘Op weg naar een natuurinclusieve energiestransitie’ vertellen verschillende betrokkenen bij de energietransitie over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die zij desondanks zien.

Bekijk de documentaire

Natuur ontzien
“Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin”, vertelt ecoloog Roland-Jan Buijs (Eco Consult B.V.), daarom worden turbines vaak rond Natura 2000 gebieden gebouwd. In de documentaire laat hij zien welke maatregelen ze in Windpark Krammer hebben genomen om rekening te houden met de vogels in het gebied. Zo is er een broedvogeleiland aangelegd die visdieven de ruimte biedt te nestelen op een rustige plek.

Kansen voor natuur
“De zonneparken die je nu vaak ziet, hebben 50 cm tussen de panelenrijen. Dat is altijd een economisch motief. Vanuit een ontwikkelaarsperspectief is dat hartstikke logisch, alleen niet vanuit het oogpunt van de biodiversiteit.” Op de plek waar Energietuin Assen-Zuid gaat komen, legt Christiaan Teule (Natuur en Milieufederatie Drenthe) uit hoe de natuur in deze Energietuin juist versterkt zal worden.

Tweeledige opgave
De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis kun je niet los van elkaar zien. Maar er ligt nog flink wat huiswerk om de 30 Energiestrategieën natuurinclusief te maken. Annie van de Pas (Natuur en Milieufederaties): “De opgave die er ligt is tweeledig: we willen hoogwaardige natuur zoveel mogelijk ontzien en een plus zetten op gebieden met lage natuurwaarden.”

Handreiking
De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor een natuurinclusieve energietransitie en hebben de handreiking ‘Natuur en Landschap in de RES’ gepubliceerd om hier aan bij te dragen.

Voor meer informatie neem je contact op met: