Denk mee over een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland

23 november 2017

Denk mee over een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland nodigt u van harte uit om op 11 december mee te denken over de nieuwe visie “Rijke Groenblauwe Leefomgeving”. Tijdens de bijeenkomst hoort u wat het doel is van de nieuwe visie en hoe het proces rond de totstandkoming van de visie eruit ziet. De provincie Zuid-Holland is aanwezig om hier een toelichting op te geven. Ook denken we deze avond samen na over opgaven en oplossingen met betrekking tot de groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland.

Aanleiding

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland ligt vast in de beleidsvisie groen. Deze visie is echter om een aantal redenen toe aan een actualisatie. Zo zijn er een aantal aanvullingen op het beleid nodig naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming waarmee het natuurbeleid verder gedecentraliseerd is van het rijk naar de provincies. Ook is er sprake van een forse verstedelijkingsopgave die consequenties heeft voor het groenbeleid. Datzelfde geldt voor de klimaatopgave. Ook is gebleken dat er voor het behalen van de doelen van de Europese natuurdoelen meer nodig is dan de nu geplande maatregelen ter versterking van natuur en biodiversiteit. Bovendien vernieuwt de provincie haar omgevingsbeleid in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De groenblauwe visie zal een module vormen die wordt opgenomen in de op te stellen provinciale Omgevingsvisie.

Verbreding

De groenblauwe visie zal een integraal karakter krijgen en breder zijn dan alleen het natuurbeleid. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk om natuur diep te verankeren in de samenleving. Natuur heeft namelijk naast een intrinsieke waarde ook een grote waarde voor de samenleving als geheel. Denk hierbij aan de positieve effecten van natuur op gezondheid, het belang van groen en natuur voor een leefbare stad, groen en natuur als onderdeel van de economie (in plaats van als tegengesteld belang) etc.

Kennis en betrokkenheid

De provincie Zuid-Holland heeft voor de totstandkoming van de visie gekozen voor een open proces waarin relevante partijen actief kunnen meedenken en meedoen. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gevraagd om haar netwerk te betrekken bij de totstandkoming van de visie. Uw kennis, ervaringen en ideeën zijn van groot belang om samen te werken aan een zo rijk mogelijke groenblauwe leefomgeving!

Praktische informatie

Datum: Maandag 11 december 2017 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Koffiekamer Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Programma

19.15 uur inloop
19.30 uur opening en welkom
19.45 uur toelichting proces en inhoud door provincie Zuid-Holland en NMZH
20.25 uur zelf aan de slag met in beeld brengen van opgaven en oplossingen
21.15 uur plenaire terugkoppeling met resultaten en doorkijk vervolg
21.30 uur sluiting

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden voor de bijeenkomst via het online aanmeldingsformulier. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel op de hoogte blijven van het verdere traject van de visie? Kies dan voor “houd mij op de hoogte“.

Meer informatie

Hermelijn (Foto: Piet Munsterman)