Den Haag geeft Stook je Rijk-estafettestokje over aan Zoetermeer

6 december 2016

Den Haag geeft Stook je Rijk-estafettestokje over aan Zoetermeer

De nieuwe estafettewethouders voor Stookjerijk zijn bekend. Tijdens de slotbijeenkomst op 29 november van Stookjerijk 2016 hebben de zittende wethouders het stokje overgedragen aan hun opvolgers. Geert Ritsema (Arnhem), Tymon de Weger (Woerden), Taco Kuiper (Zoetermeer) en Jeroen Hatenboer (Enschede) gaan zich  in 2017  extra inzetten voor een versnelling van energiebesparing in de huursector. Wethouder Wonen van Zoetermeer, Taco Kuiper, neemt het stokje over van wethouder Wonen en Duurzaamheid van Den Haag, Joris Wijsmuller.

Foto: Stook je Rijk
Foto: Stook je Rijk

Tijdens zijn terugblijk op 2016 gaf Joris Wijsmuller aan dat Den Haag voor een flinke opgave staat. Er is veel gestapelde bouw. Het estafettestokje heeft sterk bijgedragen aan de urgentie voor verduurzaming en energiebesparing.. De Haagse woningcorporaties hebben relatief weinig te besteden en hebben een beperkt investeringsvermogen. Het investerend vermogen is te gering om tot grote (energiebesparings)stappen te komen. De STEP dient in feite te leiden tot meer stappen. Een verdere verbetering van de STEP subsidie dient daarom nog plaats te vinden. De ambitie in Den Haag is hoog maar het moet ook mogelijk worden gemaakt. Duurzaamheid wordt in Den Haag goed bij besluiten meegenomen. De drie grote Haagse corporaties (Staedion, Haag Wonen, Vestia) werken nu ieder aan een duurzaamheidsvisie. Daarbij vindt onderlinge afstemming plaats over opzet en uitvoering.

Taco Kuiper wil met de wethouders Wonen ervaringen delen over wat nodig is om flinke stappen te zetten. De woningcorporatie De Goede Woning in zijn gemeente Zoetermeer gaat 120 flats op basis van nul-op-de-meter renoveren. Kuiper wil de samenwerking tussen corporaties op het gebied van nul-op-de-meter bevorderen.

Verder gaf Taco Kuiper als barrière voor verduurzaming aan de onzekerheid over de salderingsregeling bij het realiseren van zonnepanelen op huurdaken. Daarnaast vindt hij de verkoop van huurwoningen in complexen een probleem. Hoe krijg je de particuliere woningeigenaar in gespikkeld bezit (gemengde complexen met huur én particulieren) mee bij renovaties?

Lees ook het interview met Taco Kuiper >>

In het verslag van de slotbijeenkomst, gemaakt door Maarten Visschers (Gelderse Natuur en Milieufederatie), staan ook interviews met Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Ronald Paping (directeur Woonbond), met Tweede Kamer-leden Roald van der Linde (VVD), Erik Ronnes (CDA) en Albert de Vries (PvdA), en met Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK.