Concentraties neonicotinoïden in oppervlaktewater moeten omlaag

25 maart 2015

Concentraties neonicotinoïden in oppervlaktewater moeten omlaag

In een brief aan gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuurmonumenten en de organisaties van het Weidevogelpact Midden-Delfland op om de concentratie neonicotinoïden in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik en bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers (tuinbouw) te bewerkstelligen.

Neonicotinoiden hebben negatieve effecten op de natuur. Dit betreft enerzijds een direct effect doordat insecten dood gaan door neonicotinoiden. Anderzijds is er sprake van een indirect effect doordat vogels en andere diersoorten last krijgen van voedselgebrek als er minder insecten zijn. Vorig jaar werd door middel van onderzoek nog een correlatie aangetoond tussen hoge concentraties imacloprid (een neonicotinoide) in het oppervlaktewater en een dalende trend van populaties van (insectenetende) vogels. Vooral voor weidevogels kunnen neonicotinoide een groot risico vormen omdat de weidevogels al hard achteruit gaan.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid-Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoïden hoog en worden in de kwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijdingen geconstateerd. De concentraties zijn nog niet substantieel teruggedrongen en ook constateert de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) overtredingen.

De natuurorganisaties roepen de waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten daarom op om deze problematiek te erkennen en met een voortvarende aanpak te komen. De natuurorganisaties zijn graag bereid om hier over mee te denken.

Lees hier de brief