Coalitie presenteert Eerlijke Klimaatagenda

Coalitie presenteert Eerlijke Klimaatagenda: “Schone energie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn”.

De Eerlijke Klimaatagenda moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de klimaattransitie. Op 9 juni is de agenda aangeboden aan de formateur en politieke partijen.

9 juni 2021

Op de agenda staat een scholingsplan voor zestigduizend groene banen. Ook zijn er plannen voor het isoleren van ruim vierduizend woningen van mensen met een lager inkomen, moet het zorgen voor meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken en moet het nieuwe natuur creëren. Het sociale en groene herstelplan is opgesteld door voorzitter Farid Tabarki en wordt gesteund door meerdere organisaties, zoals Milieudefensie en vakbond FNV. Ook de Natuur en Milieufederaties staan achter de plannen.

Belangrijkste agendapunten
In de agenda wordt een aantal belangrijke speerpunten uiteengezet. De focus ligt op het economisch herstel na de coronacrisis, het aanpakken van de klimaatcrisis en het tegengaan van ongelijkheid. Met de plannen wil de coalitie, bestaande uit diverse natuurorganisaties en vakbonden, vooral mensen zonder werk en mensen met een lager inkomen laten participeren in de klimaattransitie.

“Schone energie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn”, pleit voorzitter Farid Tabarki van de Eerlijke Klimaatagenda. “Als we de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, biedt dat de unieke kans om ook onze levenskwaliteit te verbeteren. Voor iedereen maar zeker voor mensen met een lager inkomen.”

Extra werk door energietransitie
Als het aan de Eerlijke Klimaatagenda ligt, ontstaan er vooral extra banen in de groenvoorziening en woningisolatiebranche. Daar is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.

Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is een goed scholingsprogramma cruciaal: “De banen die er door de energietransitie bij komen, moeten onder een fatsoenlijke cao vallen. Er is goede omscholing nodig voor wie zijn baan kwijtraakt, of compensatie als dat niet lukt. De overheid moet mensen met een laag inkomen helpen hun woning te verduurzamen. Alleen dan gaat de omschakeling lukken.”

Commissie moet zorgen voor eerlijke transitie
In de agenda wordt voorgesteld om een commissie van vertegenwoordigers in te stellen die de regering kan adviseren over klimaatbeleid. Dat klimaatbeleid moet zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak en moet de ongelijkheid niet vergroten.

Veel steun
In het sociale herstelplan is terug te lezen dat meerdere organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, de agendapunten steunen. De agenda is ondertekend door eenentwintig organisaties en twintig hoogleraren, bestuurders, journalisten en opiniemakers. Hierdoor is een brede coalitie ontstaan waardoor de initiatiefnemers van de Eerlijke Klimaatagenda verwachten veel impact te maken.

Bekijk hier de Eerlijke Klimaatagenda

 

Voor meer informatie neem je contact op met: