Coalitie Delta Natuurlijk bezorgd over natuur in de Grevelingen en het Volkerak- Zoommeer

17 november 2015

Coalitie Delta Natuurlijk bezorgd over natuur in de Grevelingen en het Volkerak- Zoommeer

De natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk,  maken zich zorgen  over de uitvoering van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV). De visie leidt dan wel tot verbetering van de waterkwaliteit, maar ook tot het verlies van belangrijke natuurwaarden. Zo dreigt er een drastische afname van het aantal broedplaatsen van kustvogels als de grote stern en de strandplevier.

Oproep tot gesprek

In een brief aan minister Schultz van Haegen (I&M) en staatssecretaris van Dam (EZ) hebben de natuurorganisaties  hun zorgen geuit. Ook vragen de natuurorganisaties de minister en staatssecretaris met hen in gesprek te gaan over  het duurzaam oplossen van de waterkwaliteitsproblemen zonder de hoge natuurwaarden in gevaar te brengen.

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

In de ontwerprijksstructuurvisie beschrijft het Rijk de gewenste ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Het rijk wil de Grevelingen beperkt getij teruggeven via een doorlaat in de Brouwersdam die de Grevelingen verbindt met de Noordzee. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt beperkt getij terug via een doorlaat in de Philipsdam. De Coalitie Delta Natuurlijk reageerde eerder op deze ontwerpstructuurvisie met een zienswijze.

Coalitie Delta Natuurlijk

De Coalitie Delta Natuurlijk bestaat uit de volgende organisaties: Brabants Landschap,  Brabantse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zeeuws Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollands Landschap.

Lees meer