Co2- voetafdruk NMZH

co2-voetafdruk NMZH

De NMZH staat als ondernemende maatschappelijke organisatie midden in de Zuid-Hollandse samenleving en daarbij hoort een gezonde zelfreflectie op het eigen functioneren. Om ons inzicht te vergroten hebben wij in 2021 voor het eerst onze eigen CO₂-emissies in kaart gebracht en de voetafdruk van de hele organisatie berekend. Daarmee is duidelijk gemaakt waar er voor de NMZH mogelijkheden zijn om de CO2-voetafdruk te verlagen. Voor 2022 zijn de CO2-emissies op dezelfde manier weer bepaald. De totale NMZH CO2-voetafdruk is gedaald van 12,78 ton CO2 in 2021 naar 12,35 ton CO2 in 2022. Er zijn vooral duidelijke veranderingen zichtbaar op het gebied van woon-werk verkeer. In 2022 is er meer op kantoor gewerkt en ook meer gereisd dan tijdens de coronaperiode in 2021. Deze extra reiskilometers in 2022 zijn echter met het openbaar vervoer en de elektrische auto afgelegd. Het aandeel van de (niet-elektrische) auto is juist kleiner geworden.   

31 juli 2023

De CO₂-voetafdruk van de NMZH hebben we vastgesteld op basis van het GHG (GreenHouse gas) Protocol. Deze internationale standaard wordt gebruikt om de

emissie van broeikasgassen te bepalen met behulp van CO₂-kentallen toegerekend aan activiteiten, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte CO₂-emissies, de zogenaamde Scope 1, 2 en 3 emissies.  In het GHG Protocol wordt daarom vaak gesproken over ‘CO2-Accounting’. Hierin is gekeken naar ons gebouw, woon- werkverkeer, inkoop, afschrijvingen, afval en consumptiegoederen en eten/drinken. We realiseren ons dat het afgelopen jaar door de coronapandemie een ander beeld oplevert dan in voorgaande jaren. Natuurlijk hebben we als natuur en milieufederatie al vele stappen gezet.

Het NMZH-gebouw in Den Haag is geen modern, energiezuinig gebouw, daarom zijn er voorzetramen geplaatst en andere isolatiemaatregelen genomen. We denken na over een groene dak in combinatie met zonnepanelen. Onze huisbaas wil echter zo weinig mogelijk investeren. Wij blijven hierover wel in gesprek.

Wij maken gebruik van groene energie. Door Nederlandse wind en zon opgewekte elektriciteit en door bosgecompenseerd aardgas uit Noorwegen. De gebruikte hoeveelheid aardgas wordt door Greenchoice gecompenseerd met het aanplanten van bomen in grootschalige bosprojecten met de garantie dat deze bomen 60 jaar zullen blijven staan. Omdat het door de NMZH gebruikte aardgas wordt gecompenseerd en de elektriciteit duurzaam is opgewekt, heeft dit geen CO2-voetafdruk. Het is het natuurlijk altijd nog beter om minder energie te verbruiken. Dit is een blijvende opgave die de NMZH serieus neemt.

Woon-werkverkeer gaat zo veel mogelijk op de (elektrische) fiets, met het openbaar vervoer of in elektrische en energiezuinige auto’s (opgeladen met groene stroom). Toch is de voetafdruk woon-werkverkeer voor de NMZH de grootste CO2-emissiepost, met een totaal van 6,03 ton CO2, ten opzichte van 6,15 ton CO2 in 2021. Deze daling komt doordat er in 2022 minder (niet-elektrische) autokilometers werden gereden. Het totaal aantal reiskilometers ging wel omhoog, maar dit kwam vooral voor rekening van het openbaar vervoer en de elektrische auto.

  2021 Ton CO2 2022 Ton CO2
Energieverbruik gebouw 0,004 0,004
Afschrijvingen 3,72 3,72
Aankopen/consumpties 1,39 1,39
Afval 0,01 0,01
Woon/werkverkeer 6,15 6,03
NMZH subtotaal 11,27 11,15
RvT en RvAO 1,51 1,20
Totaal 12,78 12,35

De afschrijving op het gebouw en de kantoorinrichting blijft voor 2021 en 2022 onveranderd, terwijl de CO2-voetafdruk van de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Aangesloten Organisaties (RvAO) verminderde. Er wordt zo duurzaam mogelijk ingekocht en waar dat nog nodig is blijven wij ons verder ontwikkelen richting circulariteit. We werken bijna papierloos.

Toekomst
De komende jaren gaan wij onze CO₂-voetafdruk verder omlaag brengen. In de tussentijd zullen we onze CO₂ uitstoot gaan compenseren in de eigen regio door het kopen van CO2-credits van ‘Valuta voor Veen’-projecten. Zo kunnen wij toch klimaatneutraal werken.