CO2 Voetafdruk NMZH in kaart gebracht

CO2 Voetafdruk NMZH in kaart gebracht

De NMZH staat als ondernemende maatschappelijke organisatie midden in de Zuid-Hollandse samenleving en daarbij hoort een gezonde zelfreflectie op het eigen functioneren. Om ons inzicht te vergroten hebben wij in 2021 voor het eerst onze eigen CO₂-emissies in kaart gebracht en de voetafdruk van de hele organisatie berekend. Hiermee zetten we een eerste stap op weg naar onze ambitie om volledig klimaatneutraal te gaan werken.

25 februari 2022

De CO₂-voetafdruk van de NMZH hebben we vastgesteld op basis van het GHG (GreenHouse gas) Protocol. Deze internationale standaard wordt gebruikt om de emissie van broeikasgassen te bepalen met behulp van CO₂-kentallen toegerekend aan activiteiten, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte CO₂-emissies, de zogenaamde Scope 1, 2 en 3 emissies.  In het GHG Protocol wordt daarom vaak gesproken over ‘CO2-Accounting’. Hierin is gekeken naar ons gebouw, woon- werkverkeer, inkoop, afschrijvingen, afval en consumptiegoederen en eten/drinken. We realiseren ons dat het afgelopen jaar door de coronapandemie een ander beeld oplevert dan in voorgaande jaren. Natuurlijk hebben we als natuur en milieufederatie al vele stappen gezet.

Het NMZH-gebouw in Den Haag is geen modern, energiezuinig gebouw, daarom zijn er voorzetramen geplaatst en andere isolatiemaatregelen genomen. We denken na over een groene dak in combinatie met zonnepanelen. Hierover zijn wij in gesprek met onze huisbaas.

Wij maken gebruik van groene energie. Door Nederlandse wind en zon opgewekte elektriciteit en door bosgecompenseerd aardgas uit Noorwegen. De gebruikte hoeveelheid aardgas wordt door Greenchoice gecompenseerd met het aanplanten van bomen in grootschalige bosprojecten met de garantie dat deze bomen 60 jaar zullen blijven staan. Ondanks dat het door de NMZH gebruikte aardgas wordt gecompenseerd en de elektriciteit duurzaam is opgewekt, is het natuurlijk altijd nog beter om minder energie te verbruiken. Dit is een blijvende opgave.

Woon-werkverkeer gaat zo veel mogelijk op de (elektrische) fiets, met het openbaar vervoer of in elektrische en energiezuinige auto’s (opgeladen met groene stroom). Toch is de voetafdruk woon-werkverkeer in 2021* voor de NMZH de grootste CO2-emissiepost, met een totaal van 6,5 ton CO2.

Er wordt zo duurzaam mogelijk ingekocht en waar dat nog nodig is blijven wij ons verder ontwikkelen richting circulariteit. We werken bijna papierloos.

Toekomst
De komende jaren gaan wij onze CO₂-voetafdruk verder omlaag brengen. Er ligt nu in ieder geval een goed vertrekpunt om onze inspanningen op dit gebied te kunnen monitoren en te vergelijken met andere gelijksoortige organisaties.  In de tussentijd zullen we onze CO₂ uitstoot gaan compenseren in de eigen regio door het kopen van CO2-credits van ‘Valuta voor Veen’-projecten. Zo kunnen wij in  2021 gecompenseerd klimaatneutraal werken. Een mooie stap in ons jubileumjaar.

*in verband met de Corona-pandemie is minder gebruikt gemaakt van het OV dan anders

Meer informatie? Neem contact op met