CO2-voetafdruk NMZH 2023

CO2-voetafdruk NMZH 2023

De NMZH staat als ondernemende maatschappelijke organisatie midden in de Zuid-Hollandse samenleving en daarbij hoort een gezonde zelfreflectie op het eigen functioneren. Om ons inzicht te vergroten hebben wij sinds 2021 onze eigen CO₂-emissies in kaart gebracht en de voetafdruk van de hele organisatie berekend. Daarmee is duidelijk gemaakt waar er voor de NMZH mogelijkheden zijn om de CO2-voetafdruk te verlagen. Voor 2022 en 2023 zijn de CO2-emissies op dezelfde manier bepaald. De totale NMZH CO2-voetafdruk is in 2023 voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 12,35 ton CO2 in 2022 naar 11,76 ton CO2 in 2023. Er zijn vooral duidelijke veranderingen zichtbaar op het gebied van woon-werk verkeer. In 2023 is er meer gereisd dan de jaren daarvoor. Deze extra reiskilometers in 2023 zijn echter vooral met het openbaar vervoer en de elektrische auto afgelegd. Het aandeel van de fossiele auto is juist kleiner geworden.

28 februari 2024

De CO₂-voetafdruk van de NMZH hebben we vastgesteld op basis van het GHG (GreenHouse gas) Protocol. Deze internationale standaard wordt gebruikt om de emissie van broeikasgassen te bepalen met behulp van CO₂-kentallen toegerekend aan activiteiten, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte CO₂-emissies, de zogenaamde Scope 1, 2 en 3 emissies.  In het GHG Protocol wordt daarom vaak gesproken over ‘CO2-Accounting’. Hierin is gekeken naar ons gebouw, woon- werkverkeer, inkoop, afschrijvingen, afval en consumptiegoederen en eten/drinken.

Het NMZH-gebouw in Den Haag is geen modern, energiezuinig gebouw, daarom zijn er voorzetramen geplaatst en andere isolatiemaatregelen genomen. We denken na over een groene dak in combinatie met zonnepanelen. Onze huisbaas wil echter zo weinig mogelijk investeren. Wij blijven hierover wel in gesprek. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een verhuizing.

grafiek waarin de ton Co2 per jaar van de NMZH (Inclusief de RvT en de RvAO) te zien is. In deze grafiek is te zien dat de NMZH vanaf 2021 ieder jaar langzaam dalen in onze Co2 uitstoot.

Grafiek waarin de cijfers genoemd worden van Co2 uitstoot per jaar per onderdeel. Bijvoorbeeld: energiegebruik gebouw, aankopen, woon/werkverkeer etc.

Wij maken gebruik van groene energie. Door Nederlandse wind en zon opgewekte elektriciteit en door bosgecompenseerd aardgas uit Noorwegen. De gebruikte hoeveelheid aardgas wordt door Greenchoice gecompenseerd met het aanplanten van bomen in grootschalige bosprojecten met de garantie dat deze bomen 60 jaar zullen blijven staan. Omdat het door de NMZH gebruikte aardgas wordt gecompenseerd en de elektriciteit duurzaam is opgewekt, heeft dit geen CO2-voetafdruk. Het is het natuurlijk altijd nog beter om minder energie te verbruiken. Dit is een blijvende opgave die de NMZH serieus neemt.

Woon-werkverkeer gaat zo veel mogelijk op de (elektrische) fiets, met het openbaar vervoer of in elektrische en energiezuinige auto’s (opgeladen met groene stroom). Toch is de voetafdruk woon-werkverkeer voor de NMZH de grootste CO2-emissiepost, met een totaal van 5,45 ton CO2 in 2023, ten opzichte van 6,03 ton CO2 in 2022. Deze daling komt doordat er in 2023 minder fossiele autokilometers werden gereden. Het totaal aantal reiskilometers ging wel omhoog, maar dit kwam vooral voor rekening van het openbaar vervoer en de elektrische auto.

tabel waarin te zien is hoe er gereisd wordt binnen de NMZH. Hierin is te zien dat onze Co2 uitstoot ook ieder jaar is gedaald.

De afschrijving op het gebouw en de kantoorinrichting blijft voor 2022 en 2023 onveranderd, terwijl de CO2-voetafdruk van de Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Aangesloten Organisaties (RvAO) verminderde. Er wordt zo duurzaam mogelijk ingekocht en waar dat nog nodig is blijven wij ons verder ontwikkelen richting circulariteit. We werken bijna papierloos.

Voetafdruk NMZH in de toekomst

De komende jaren gaan wij onze CO₂-voetafdruk verder omlaag brengen. Een geplande verhuizing in 2024 zal bijdragen aan een lagere voerafdruk voor het bedrijfsgebouw. In de tussentijd zullen we onze CO₂ uitstoot gaan compenseren in de eigen regio door het kopen van CO2-credits van ‘Valuta voor Veen’-projecten. Zo kunnen wij toch klimaatneutraal werken.

Vragen hierover? Neem contact op met:

Profiel Bart Kreulen

Bart Kreulen

Regisseur Natuurlijk Kapitaal