Chris Enthoven nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NMZH

Chris Enthoven nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NMZH

Eind 2019 heeft Pieter van Alphen de voorzittershamer van onze Raad van Toezicht overgedragen aan Chris Enthoven. Chris was de afgelopen jaren al lid van de Raad van Toezicht en kent de organisatie en het werk van de NMZH erg goed. Als NMZH zijn wij blij dat hiermee ook is voorzien in de opvolging van Pieter.

28 februari 2020

Chris EnthovenChris heeft vanaf 2005 tot haar pensionering in uiteenlopende functies gewerkt bij het Wereld Natuur Fonds (wwf.nl) in Zeist. Hiervoor was zij als antropoloog werkzaam op het gebied van internationale natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Zij deed dit vanuit een internationale context bij de Verenigde Naties, bij de Nederlandse overheid en bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Met Chris krijgt de NMZH een voorzitter van de Raad van Toezicht die de rol van de NMZH als spin in het web wil versterken, om lokale initiatieven, bestuur en bedrijven meer met elkaar te verbinden en in beweging te krijgen voor een mooie en duurzame toekomst van Zuid-Holland.

Voor meer informatie neem je contact op met: