CE Delft onderzocht de effecten van sluiting van drie extra kolencentrales

14 mei 2019

CE Delft onderzocht de effecten van sluiting van drie extra kolencentrales

De rechter heeft de Staat in het Urgenda-vonnis, opgelegd om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% teruggebracht te hebben ten opzichte van 1990. Uit recente berekeningen van PBL bleek dat Nederland dit doel niet gaat halen zonder drastische maatregelen; het gat dat gedicht moet worden is 9 (2-17) Mton.2 Het sluiten van de kolencentrales is een maatregel die hiervoor in aanmerking komt en daarnaast ook positieve effecten heeft op de luchtkwaliteit in Nederland.

Het onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds nieuw onderzoek gedaan naar de effecten van het sluiten van drie extra kolencentrales; de Eemshaven centrale van RWE, de Centrale Rotterdam van Engie/Riverstone, en de Maasvlaktecentrale van Uniper. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • De netto CO2-besparing, dus inclusief emissies vanwege de vervangende centrales, is in 2020 9 Mton. Hiermee kan de Staat dus hoogstwaarschijnlijk uitvoering geven aan het Urgenda-vonnis;
  • Het sluiten van de drie kolencentrales per 1 januari 2020 is geen risico voor de leveringszekerheid; er is voldoende gascentrale- en interconnectiecapaciteit om de productie van de kolencentrales op te vangen.
  • De elektriciteitsprijs zal stijgen met 0,2 cent per kWh. Indien dit één op één wordt doorberekend aan de eindgebruiker betekent dit voor een gemiddeld huishouden een stijging van 15 euro per jaar.
  • De misgelopen inkomsten van de eigenaren van de kolencentrales bedraagt 2 miljard euro. Indien dit bedrag wordt genomen als de ‘kosten’ voor de sluiting van de centrales is de kosteneffectiviteit van de maatregel 29 euro per ton vermeden CO2.
  • Indien deze centrales sluiten bespaart dit de overheid 1,2 miljard aan biomassasubsidiekosten. Als deze besparing meegenomen wordt in de afweging dalen de totale maatschappelijke kosten en wordt de kosteneffectiviteit van de maatregel 19 euro per ton vermeden CO2. Ter vergelijking; biomassaketels kosten volgens de openstellingsbrief SDE 2019 119 €/ton vermeden CO2.
  • Door het sluiten dalen de zwaveldioxide emissies, NOx emissies en fijnstof emissies met respectievelijk 1700 ton/jaar, 2600 ton/jaar en 140 ton/jaar. Dit is een positief effect op de luchtkwaliteit en de Nederlandse emissieruimte.

Diegene die dit willen kunnen hieronder kennis nemen van het onderzoektrapport en de publiekssamenvatting.

CE_Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Kolen op de schop – oplegger bij onderzoek naar sluiting drie kolencentrales

Meer informatie? Neem contact op met