CDN: Handhaving noodzakelijk voor realiseren doelen beheerplan

28 juli 2015

CDN: Handhaving noodzakelijk voor realiseren doelen beheerplan

De doelen uit het beheerplan kunnen alleen gerealiseerd worden er gezorgd wordt voor voldoende toezicht en handhaving. Dat schrijven de 10 natuur- en milieuorganisaties die verenigd zijn in de Coalitie Delta Natuurlijk in hun reactie op het ontwerpbeheerplan Deltawateren.

Toezicht en handhaving vereist

Voor veel van de natuurdoelen in de Deltawateren is voldoende rust een noodzakelijke maatregel om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Die rust is op dit moment onvoldoende gegarandeerd. De recreatie neemt toe en veel gesloten gebieden worden betreden. Daarnaast is de laatste jaren sterk op handhaving bezuinigd. Met de kleine vaarcapaciteit en het huidige aantal medewerkers dat toezicht en handhaving moet uitvoeren lijken voldoende toezicht en handhaving niet gewaarborgd te zijn. Ook de herprioritering van de taken bij de Landelijke Eenheid Politie heeft tot gevolg dat de handhaving van natuur- en milieuwetten fors onder druk staat. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de maatregelen die in het ontwerpbeheerplan voorgesteld worden  het gewenste effect zullen hebben.

Uitvoeringsprogramma

Ook wijst de Coalitie erop dat het uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving uitgewerkt moet zijn, voordat het beheerplan in werking treedt. In het uitvoeringsprogramma worden onder andere de planning en het budget gespecificeerd.

Lees meer