Canadese delegatie op bezoek bij NMZH

6 oktober 2015

Canadese delegatie op bezoek bij NMZH

In maart hebben een aantal natuur en milieuorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederaties  een convenant bijstook biomassa afgesloten voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales.  Centraal onderdeel van dit convenant is dat eisen worden gesteld aan de duurzaamheid van hout(pellets) uit bossen. Omdat Nederland niet in voldoende  mate kan voorzien in deze biomassa behoefte,wordt de komende jaren veel hout geïmporteerd uit het buitenland. De NMZH vindt het belangrijk dat hoge eisen worden  gesteld aan de duurzaamheid hiervan. In het convenant is afgesproken dat dit  volgens de criteria van FSC (Forest Stewardship Council)   of gelijkwaardige certificering moet zijn. Duurzaamheid en certificering van bossen staan hierbij centraal.

Canada, en met name de provincie British Columbia, is een belangrijke leverancier van houtpellets als brandstof voor kolen- en biomassacentrales. Een delegatie van de bossector (Forestry Innovation Investment) en de houtpelletindustrie (Wood Pellet Association of Canada) in de provincie British Columbia was op bezoek in Nederland.  Begeleid door de Canadese ambassade heeft een gesprek plaatsgevonden  bij de NMZH.

Canadese situatie

Canada heeft veel bos. In 2010 stonden zij samen met de VS op de derde plaats op de FAO  Global Forest Area  List, na Rusland en Brazilië  In tegenstelling tot de VS is het overgrote deel van de bossen in British Columbia en andere provincies van Canada publiek bezit. Er wordt veel aan duurzaam bosbeheer  gedaan. Voor de productie van de bij te stoken houtpellets wordt alleen afval van de zaagfabrieken en niet verhandelbare restproducten uit het bos gebruikt. Deze restproducten worden geperst en verhandeld als houtpellets in verbrandingsinstallaties, zoals elektriciteitscentrales (kolen, biomassa).

Duurzaamheid

In het gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de certificeringschema’s voor duurzaamheid van het hout en de bossen. In Nederland en Europa is FSC een belangrijk keurmerk. In Canada wordt echter ook met andere certificeringsschema’s  gewerkt, zoals PEFC (Programma for the Endorsement of Forest Certification) en SFI (Sustainable Forestry Initiative). Zo’n 160 miljoen hectare van het bos in Canada valt nu onder één (of meerdere) van deze certificeringsschema’s. Dat is ruim 53 %. Veel meer dan in de andere landen met een groot bosareaal zoals Rusland (5 %), Brazilië (2 %) en  de VS (13 %). Slechts in een paar landen met een relatief veel kleiner bosoppervlak,  zoals de Scandinavische landen  (Zweden 75%, Finland 95%), is het percentage hoger.

NMZH heeft aangegeven dat de eisen in de verschillende certificeringsprogramma’s  goed moet aansluiten bij de eisen die worden gesteld in de uitwerking van het convenant over bijstoken. Een pittige opgave voor Canada, maar vanuit duurzaamheidsoverwegingen essentieel.