Burgerbeweging roept kabinet op: voer klimaatcrisismaatregelen uit

Burgerbeweging roept kabinet op: voer klimaatcrisismaatregelen uit

De Natuur en Milieufederaties, en de 1217 aangesloten burgerinitiatieven, roepen vandaag het kabinet op om klimaatcrisismaatregelen uit te voeren. In het vandaag gepresenteerde rapport pleit de burgerbeweging voor duurzame maatregelen die de overheid op een eerlijke manier moet uitvoeren. “Naast de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne is er ook een energiecrisis; deze staan niet los van elkaar. De overheid pakt op sommige cruciale momenten onvoldoende door, terwijl de betrokkenheid van de burgerbeweging groot is. Als de overheid op bepaalde punten te lang blijft wachten, kan het draagvlak onder de burgers ook verzuren,” stelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

8 juni 2022

In het vandaag gepresenteerde rapport Eerlijke energie in een turbulente wereld zijn reacties verzameld van betrokken burgers van lokale natuur- en milieugroepen, energie-initiatieven of andere burgerinitiatieven, die aangesloten zijn bij de 12 provinciale Natuur- en Milieufederaties. Deze laten zien dat er genoeg draagvlak is om Nederland versneld te verduurzamen, maar dat de sterkste schouders wel de zwaarste lasten zullen moeten dragen. De reacties van deze burgers geven een beeld van de saamhorigheid en de bereidheid om van de energietransitie samen een succes te maken. Dat biedt, naast alle zorgen om klimaatverandering en de geopolitieke spanningen, ook hoop en vertrouwen dat de weg naar duurzame en eerlijke energie is ingeslagen. Dat er substantiële stappen worden en kunnen worden gezet.

Van de Pas: Vooral in onderlinge samenwerking valt veel te bereiken, met een stevige, actieve opstelling van de overheid en voldoende ruimte voor burgerinitiatieven om te kunnen floreren. Dit rapport laat zien dat er draagvlak is bij de burgerbeweging voor normering en heffing bij bedrijven.  De kansen om versneld te verduurzamen zijn binnen handbereik, nu is het vooral belangrijk door te zetten en het uit te gaan voeren. Alle mooie woorden over de energietransitie hebben straks geen waarde als belangrijke stappen nu niet snel worden gezet.”

Rechtvaardigheid
In het rapport benadrukken velen de urgentie en het belang van een eerlijke verdeling van de lasten. De energietransitie heeft alleen kans van slagen als deze rechtvaardig is. De grootste energieverbruikers moeten de meeste maatregelen nemen. Een belangrijke oplossingsrichting die daarbij wordt aangedragen, betreft een onderscheid (in prijsbeleid) tussen energiegebruik voor basisbehoeften, zoals verwarming en koken en voor luxeproducten, zoals kassenteelt van bloemen of aardbeien.

Energiebesparing én duurzame energieopwekking

Energiebesparing is voor veel mensen belangrijk. Daarmee is immers veel te winnen. Toch beseft iedereen maar al te goed dat we altijd energie zullen blijven gebruiken. Daarom is er enthousiasme voor het versnellen van duurzame energieopwekking door middel van zon- en windenergie en is het niet de keuze ‘of – of’, maar ‘en – en’.

Reacties uit het rapport:

“In één dag in de krant: de noodoproep van het IPCC dat de wereld moet versnellen met verduurzamen en nieuws over de oorlog in Oekraïne en de torenhoge inflatie. Deze maken het bij elkaar essentieel om op korte termijn in Europa, maar het liefst zo dicht mogelijk bij huis, duurzame energie op te wekken.

“In het algemeen steekt het mij dat het probleem steeds bij de huishoudens wordt neergelegd en veel minder bij bedrijven. Bedrijven hebben in het algemeen meer toegang tot expertise, kapitaal en schaalvergrotingsvoordeel. Meer dakoppervlak ook. Toch betalen zij geen energiebelasting. Begin daar eens mee.”

“Ik denk dat op wijkniveau of buurtniveau veel meer mogelijk is. Gemeenten zouden buurtbewoners meer kunnen steunen bij een gezamenlijke aanpak.”

“Isolatie kost bij aanschaf geld maar levert veel meer op. Het heeft een enorm lange levensduur, vooral als je het in één keer goed doet.”

De Natuur en Milieufederaties zijn onderdeel van De Participatiecoalitie.

Voor meer informatie neem je contact op met: