Blog | de impact van een boom

BLOG | De impact van een boom

Door: Nienke Schuil

 

De impact van een boom is groot. Denk aan de opslag van CO2, het vergroten van de biodiversiteit, het zuiveren van de lucht en de bijdrage tegen hittestress. En nog iets belangrijks: een boom doet wat met je, het bepaalt de sfeer, je humeur, je verbinding met de natuur. Een boom draagt bij aan onze gezondheid en het algemeen welzijn.

Met het landelijke project Plan Boom richten we ons op de aanplant van 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied van heel Nederland. Voor en door burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2­uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Het klinkt zo logisch als wat, dus wat houdt ons tegen? Planten die bomen!

Gezamenlijke missie

Was het maar zo makkelijk. Met Plan Boom zijn we drie jaar onderweg. Vanuit de Natuur en Milieufederaties werken we samen met Landschappen NL, de Milieucentra en vele andere organisaties aan onze gezamenlijke missie. In deze drie jaar hebben we flink wat resultaten geboekt, bijvoorbeeld door het organiseren van diverse uitdeelacties, ondersteuning van buurtinitiatieven en het maken van instructiefilmpjes. De teller staat daarmee landelijk op 1.898.238 geplante bomen.

Toch zijn er ontwikkelingen die het planten van bomen niet makkelijker maken en mij als projectleider aan het denken zetten. Bijvoorbeeld de energietransitie: windmolens en bomen zijn over het algemeen niet een heel goede combinatie. In een weidevogelgebied zien ze ook liever geen bomen staan. En landbouwgrond wordt plots veel minder waard als er ook ‘natuur’ op staat. Zo is het een hele uitdaging voor de boom om letterlijk en figuurlijk terrein te winnen.

Groene burgers

Maar ik zoek veel liever naar kansen in plaats van te denken in uitdagingen. We zouden de natuur een veel nadrukkelijkere rol moeten laten spelen in alle plannen, dat is dé grote opdracht waar we voor staan in Nederland. Daarom werken wij vanuit de Natuur en Milieufederaties aan een natuurinclusieve energietransitie, natuurinclusieve woningbouw en natuurinclusieve landbouw.  Daarnaast kunnen we nog veel meer gebruik maken van al die groene burgers die ons land rijk is. Zij maken in hun omgeving echt een verschil.

Ik heb een simpele opdracht voor je. Kijk maar eens om je heen. Is de 3 – 30- 300-norm bij jou van toepassing?

3: vanuit ieder huis moet zicht zijn op drie bomen.
30: in elke wijk moet een bladerdek van tenminste dertig procent komen.
300: hooguit driehonderd meter van elke woning moet een park of plantsoen met bomen zijn.

Is dit niet het geval? Samen met Plan Boom kun je daar verandering in aanbrengen. Door aandacht online te vragen, te lobbyen bij de lokale politiek of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Niks zo fijn als een tegel eruit, en een boom erin!