Blog – Samen kunnen wij het verschil maken

30 november 2015

Blog – Samen kunnen wij het verschil maken

Ik heb een interessant voorstel voor alle lezers van onze nieuwsbrief.  Een bont gezelschap actieve Zuid-Hollanders die samenwerken aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Maar wat ze ook gemeen hebben is hun liefde voor de natuur.

En daar gaat mijn voorstel over. Samen kunnen wij nu het verschil gaan maken voor de weidevogels.

Op 9 november zijn wij de campagne Weidoptie gestart met als doel het leefgebied van de weidevogels in Zuid-Holland te verbeteren. Dat is hard nodig, want 2014 was al een heel slecht weidevogel jaar, maar  2015  is het slechtste jaar ooit voor deze vogels. Er worden In Zuid-Holland nauwelijks nog kuikens groot gebracht. Als dit nog een paar jaar doorzet dan verdwijnen de weidevogels echt uit Zuid-Holland. En zeg nu zelf wat is het oer Hollandse landschap nu zonder weidevogels?

De NMZH zet in op beleidsverandering en natuur inclusieve landbouw. Daar wordt door veel partijen nu aan gewerkt, maar dat kost tijd. En dat is nu juist iets wat we als het om de weidevogels gaat nauwelijks meer hebben. Samen kunnen wij de weidevogels een handje helpen en het tij gaan keren. Door meer  gebieden te creëren waar de kuikens wel goed voedsel vinden en veilig kunnen opgroeien en hun leefgebied verder te verbeteren door vernatting. Op www.weidoptie.nl leggen wij precies uit hoe wij dat samen kunnen doen.

Stel je nu eens voor. Alle nieuwsbrieflezers doneren minimaal €5 en vragen 10 mensen uit hun directe omgeving om dit ook te doen. Dan kunnen wij € 50.000 inzamelen voor het nieuwe broedseizoen van 2016. Wat gaan wij daar dan mee doen? Samen met agrariërs en de weidevogelvrijwilligers in onze provincie kunnen wij in verschillende Zuid-Hollandse polders 25 hectare kuikenland inzaaien. Met dit kruidenrijke zaaimengsel krijgen de kuikens weer gebieden met meer voedsel en zo de kans om op te groeien en uit te vliegen. Daarnaast kunnen wij ook 10 zonnepompen in polders plaatsen om plasdras gebieden te creëren. Het totale leefgebied kan zo verbeterd worden door vernatting. Op www.weidoptie.nl staat dit allemaal toegelicht. En het mooie is dat wij dit samen kunnen gaan realiseren! Een bijdrage van u als lezer van onze nieuwsbrief levert zo een grote en belangrijke stap voorwaarts in het beschermen van de weidevogels in Zuid-Holland.

Onze gezamenlijke inzet, samen met de agrariërs en in combinatie met de reservaatgebieden van het Zuid-Hollandslandschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer levert dan een grotere overlevingskans op voor de weidevogels in Zuid-Holland. We hoeven dus niet machteloos te zijn bij steeds weer die berichten dat het niet goed gaat. We kunnen er zelf wat aan doen, zodat het vanaf 2016 al beter gaat. Als u €5 of meer doneert en 10 mensen uit uw directe omgeving vraagt dit ook te doen, dan zorgen wij voor minimaal 25 hectare extra kuikenland en 10 zonnepompen. Afgesproken? Als u zelf ook nog ideeën en initiatieven heeft om de campagne voor de weidevogels weer een stap verder te brengen dan zijn wij ook op zoek naar u. U kunt contact met ons opnemen  via info@milieufederatie.nl . Doet u mee? Want samen kunnen wij echt het verschil gaan maken.