Blog- Klimaatverandering raakt ons allemaal

30 juli 2015

Blog- Klimaatverandering raakt ons allemaal

Nederland neemt te weinig maatregelen tegen klimaatverandering. Binnen Europa is Nederland de afgelopen jaren fors gedaald in de statistieken.

In het aandeel herwinbare energie in het bruto energetisch eindverbruik is Nederland zowaar binnen Europa hekkensluiter, ver achter bij de meeste Oost-Europese landen en zelfs bij landen als Griekenland en Portugal. Deze positie past niet bij Nederland gezien onze ambities en veel geprezen innovatiekracht. De hoogste tijd dus voor een nieuw Nederlands elan, want klimaatverandering raakt ons allemaal.

Op 24 juni wonnen Urgenda en negenhonderd mede-eisers de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat om zo een stringenter klimaatbeleid af te dwingen. De Haagse rechtbank stelde de eisers in het gelijk en dwingt nu van rechtswegen de overheid om een effectiever klimaatbeleid te voeren om zo het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot fors te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Bijzondere uitspraak  dus. Maar ook om als land vanuit een juridisch oordeel tot een stringenter en effectievere aanpak van klimaatverandering te komen. Is dit nu de opmaat voor een nieuw Nederlands elan?

Het Kabinet Rutte II heeft aangegeven ruim de tijd te gaan nemen om de uitspraak op al zijn facetten te bestuderen en te bepalen of de Staat in beroep gaat tegen de uitspraak. Pas na de zomer zal het kabinet een voorgenomen besluit aan de Tweede Kamer voor leggen. Als je dat zo leest dan geeft dat weer weinig vertrouwen voor een nieuw Nederlands elan. Waarschijnlijk wordt het weer een typisch Nederlands besluit. We gaan als Staat in beroep én nemen aanvullende klimaatmaatregelen. Zo wordt dan de rechtelijke uitspraak netjes politiek ontmijnt. Ik hoop dat die gedachte niet wordt bewaarheid. Waar is het gidsland Nederland gebleven? Waar is de urgentie gebleven om te handelen? Welke boodschap geeft het Kabinet Rutte II aan de samenleving? Welke richting gaan wij nu als land op? Vasthouden aan de oude economische orde en een beetje meebewegen. Wat ons uiteindelijk nog verder weg zet en de opgave uiteindelijk alleen maar groter maakt. Of actief op zoek naar een duurzame economische ontwikkeling met groene groei. Met veel economische kansen en werkgelegenheid.

Zo midden in de vakantieperiode toch nog een overdenking. Klimaatverandering raakt ons allemaal. De duurzame oplossingen liggen gelukkig steeds meer voor het oprapen en iedereen kan zelf naar vermogen een bijdrage leveren. Ook in Zuid-Holland zijn er veel voorbeelden waar dat door actieve bewoners en ondernemers wordt gedaan. In juridische zin is in de klimaatzaak de Staat aan zet, maar de Staat dat zijn wij allemaal. Eigenlijk zijn wij allemaal aan zet om Nederland voor nu en later leefbaar, gezond en veilig te houden.

Niet in beroep gaan dus, maar samen aanpakken. Geen verdere tijd en energie verspillen met de schuldvraag of verder uitstel van wat nodig is. Laten wij elkaar vooral inspireren en stimuleren om een persoonlijke inzet te leveren. Juist daar moet de Staat de nodige faciliteiten en randvoorwaarden voor creëren. Mocht u ook vinden dat de Nederlandse Staat niet in beroep moet gaan in de klimaatzaak, onderteken dan vooral de klimaatpetitie! En na de vakantie graag samen weer aan het werk voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland.