Blog – Terugblik 2015

31 december 2015

Blog – Terugblik 2015

2015 eindigde met een prachtig klimaatakkoord in Parijs. Het resultaat was meer dan iedereen had verwacht. Voor het eerst in de geschiedenis kwamen 195 landen overeen om een inzet te leveren om daadwerkelijk onder de 2 graden temperatuur stijging te blijven en zelfs te streven naar maximaal 1,5 graad. Goed nieuws voor de wereld, zeker in die gebieden waar het water letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen staat. Natuurlijk moeten deze mooie intenties nog omgezet worden naar concrete acties om de broeikasgassen te beperken tot de percentages die nodig zijn om de afgesproken doelen te halen. Maar het is overduidelijk een signaal dat de urgentie is doorgedrongen om te gaan stoppen met fossiele brandstoffen. Niet verder meer investeren in kolen, gas en olie, maar in zon, wind en aardwarmte. De opgave is groot maar met een gezamenlijk inzet haalbaar. Natuurlijk moeten wij voor de korte termijn ook kritisch kijken naar de transitie in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Niet alles is een, twee, drie om te schakelen. Hier ligt een forse uitdaging om verduurzaming en economisch ontwikkeling af te stemmen op het klimaatakkoord. Dat zal de NMZH de komende maanden flink bezig houden. In 2015 is ook de stichting Bespaar Lokaal opgericht. Een stichting die nauw samenwerkt met de NMZH en speciaal is opgericht om de energiebesparing in de gebouwde omgeving een flinke stap verder te brengen. Dat is nodig omdat de afgesproken doelen in het Energieakkoord fors achterbleven voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie. De samenwerking met Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken is in 2015 verder uitgebouwd om die extra inspanning op energiebesparing te kunnen leveren. Begin 2016 kunt u hier meer over lezen in onze nieuwsbrief. Ook met onze organisatie is het in 2015 goed gegaan. Het feit dat de provincie onze jaarlijkse exploitatiesubsidie heeft gestopt gaf veel zorgen maar heeft ons ook enorm veel energie gegeven om onze organisatie hierop aan te passen. Nieuwe wegen bewandelen met meer ondernemerschap. Nog scherper inzetten op wat nodig is voor de duurzame ontwikkeling van Zuid-Holland. In deze nieuwsbrief treft u hiervan een overzicht. Dit alles konden wij niet doen zonder de steun van het Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk en de vele individuele vrijwilligers. Onder het motto: ‘Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland’ wordt door veel mensen hard gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. Laten wij daar vooral mee doorgaan zodat Zuid-Holland voor ons en onze kinderen ook een mooie en gezonde provincie kan blijven. Namens het team en de Raad van Toezicht wens ik iedereen een mooie jaarwisseling en een succesvol 2016 toe. Alex Ouwehand