Blog – Groen heeft de toekomst

25 april 2016

Blog – Groen heeft de toekomst

21 en 22 April zijn dagen met een grote tegenstelling geworden. Op 22 april hebben in New York bewindslieden en diplomaten van ongeveer 170 landen het klimaatverdrag ondertekend dat eerder in Parijs was afgesloten. Voor Nederland tekende Staatssecretaris Sharon Dijksma. 22 april was ook de Dag van de Aarde, een jaarlijkse feestdag uitgeroepen door de Verenigde Naties waarop sinds 1970 wereldwijd evenementen worden georganiseerd voor milieubehoud. Een toepasselijke dag voor de ondertekening en een hoopvolle boodschap voor de wereld.

Ondertussen werd op 21 april in Rotterdam weer een nieuwe kolencentrale officieel geopend. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam verrichtte de openingshandeling en Greenpeace schonk op deze zwarte dag zwarte champagne aan de genodigden en deelde ter herinnering exemplaren van het Parijse Klimaatakkoord uit. De hoeveelheid CO2 uitstoot neemt na de opening op 21 april weer enorm toe in Nederland. De dubbele houding van de Nederlandse overheid verbeeld in slechts twee etmalen. Media mochten niet aanwezig zijn bij de opening. Burgemeester Aboutaleb deed nog een poging om te herinneren aan gewekte verwachtingen en de slappe brief van de gemeenteraad van Rotterdam om Uniper/Eon als eigenaar van de nieuwe kolencentrale te houden aan de CO2 afvang en opslag. Meer voor de bühne omdat harde voorwaarden in  de vergunning gewoon niet zijn opgenomen. Hoe groots een land bij de ondertekening in New York kan zijn en hoe klein een land in eigen huis kan blijven.

Wat verder opviel was de bijzondere oproep van de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, om minder te investeren in vuile energie, zoals steenkool, en kansen te pakken door te investeren in schone energie. Ook wil hij dat aan de uitstoot van CO2 door bedrijven een prijskaartje komt te hangen. Op 22 april besprak hij dit op een bijeenkomst van de Europese Ministers van Financiën en presidenten van de centrale banken. De inschatting is dat leningen aan bedrijven die veel CO2 uitstoten snel veel minder waard kunnen worden door de overstap op schone energie. Ook zijn Britse collega waarschuwde al dat door klimaatverandering de financiële stabiliteit wordt bedreigd. Energiebedrijven komen met grote verliezen te zitten, maar ook energie-intensieve sectoren, zoals transport en glastuinbouw zullen de effecten gaan merken. Opmerkelijke uitspraken van bankiers van centrale banken. Over het algemeen toch geen bolwerken van milieuactivisme en vaak zeer conservatief in het bewaken van de financiële stabiliteit, behoud van koopkracht en de waarde van de euro.

Klaas Knot drong ook aan om de kansen die de energietransitie biedt voor banken, pensioenfondsen en andere investeerders nu volop te gaan benutten. Hij draagt die boodschap met regelmaat uit. Maar wordt die opgepakt? Minister Kamp pakt die boodschap nog onvoldoende op en zit nog teveel gevangen in de bestaande economische verhoudingen om hierin echt een rol te willen of kunnen spelen. Wellicht dat de energiedialoog in deze regeerperiode nog wat los kan maken. Anders zullen de landelijke verkiezingen het verschil moeten gaan maken. Ook pensioenfondsen doen nog veel te weinig. Zij zouden een veel grotere rol kunnen spelen met de ongeveer € 1.200 miljard die bij de pensioenfondsen beschikbaar is om met verantwoorde rendementen te investeringen in bijvoorbeeld de energiebesparing van de gebouwde omgeving in eigen land. Het veilig stellen van de pensioenvoorziening kan heel goed samengaan met dit soort gerichte investeringen. Banken spelen nog te weinig met hun financiële producten in op de behoefte bij particulieren woningeigenaren voor energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast bepalen binnen het grote bedrijfsleven en de brancheorganisaties de zwakke schakels nog steeds het tempo in de transitie. Dit werkt vertragend en remmend met als gevolg dat uiteindelijk hele sectoren onderdruk gaan komen en uiteindelijk de veranderingen niet meer mee gaan maken. Vanuit dat licht begrijp ik de oproep van Klaas Knot heel goed.

Maar 21 en 22 april is niet compleet zonder te melden dat er ook goede voorbeelden zijn van bedrijven die ook deze dagen volop een rol spelen in de reductie van CO2 uitstoot en de transitie naar een duurzame samenleving. Ook de energieke samenleving  gaat onvermoeibaar door met al haar initiatieven en is niet meer te stoppen. Als NMZH blijven wij in Zuid-Holland deze koplopers in het bedrijfsleven en de energieke samenleving volop steunen. Want groen heeft de toekomst en ook dat heeft Klaas Knot en velen met hem goed begrepen.