Bijeenkomst – Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?

3 juli 2017

Bijeenkomst – Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?

Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De twaalf Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu organiseren een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken. Er wordt geleerd van concrete ervaringen en vragen komen aan de orde als: hoe creëren we een goed proces om tot breed geaccepteerde locatiekeuzes te komen? Wat is een goed afwegingskader voor natuurbelangen?

Programma 16 september 2017

Welkom door Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties), openingsspeech door Faiza Oulahsen (Greenpeace). Workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat, simultaan en op verschillende kennisniveaus. Kortom: een interessant programma voor coöperaties, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • De ontwikkeling van een windpark van idee tot realisatie en exploitatie (Geert Bosch)
  • Ledenwerving, binding en crowdfunding bij Windpark Nijmegen-Betuwe (Christine Wevers)
  • Succesvol projecten realiseren met de postcoderoosregeling (Simon Visbeek)
  • Het juiste traject naar acceptatie van windenergie (Rob Rietveld, Alex de Meijer)
  • Grondposities en grondcontracten bij wind op land (Eelco Bots)
  • Wind en zon, de kunst van combineren (spreker Liandon)

Verder zullen er pitches door diverse windontwikkelaars worden gehouden over hun project waar ze het meest trots op zijn wat betreft participatieve aanpak, met nagesprek tussen ontwikkelaars en coöperaties. Er zullen praktijkvoorbeelden worden besproken hoe de coöperatieve beweging volwassen wordt, óók met windenergie (Monique Sweep, Deltawind & Windpark Krammer; Pim de Ridder, Wiek-II & tender 17 gemeenten regio Arnhem-Nijmegen).

Daarnaast is er een plenair panelgesprek/discussie over thema’s als ‘hoe behoud je zoveel mogelijk waarde in het gebied?’ en ‘zijn coöperaties en ontwikkelaars elkaars concurrenten of natuurlijke bondgenoten?’

Je hebt de mogelijkheid om een fietsexcursie naar nabijgelegen windpark te maken, met uitleg over de gevolgde aanpak. ’s Middags is er een informatiemarkt en eenvoudig lopend buffet en netwerkborrel na afloop.

Wanneer: zaterdag 16 september, 11.00-16.00 uur

Locatie: De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen-Noord.

Kosten: wij vragen een bijdrage in de organisatiekosten van 10 euro (contant bij binnenkomst).

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op zaterdag 16 september!  Aanmelden is verplicht en kan via het formulier op de website Wind op Land. Eind augustus sturen we u dan het exacte programma en kunt u uw eerste en tweede voorkeur doorgeven voor parallelle onderdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex de Meijer via 06-48820433 of a.de.meijer@gnmf.nl.

Bron: Natuur en Milieufederaties
Bron: Natuur en Milieufederaties