Bezoek NMZH aan C02-afvanginstallatie bij afval- en energiecentrale AVR in Gelderse Duiven

1 augustus 2019

Bezoek NMZH aan C02-afvanginstallatie bij afval- en energiecentrale AVR in Gelderse Duiven

Eind juli is het energieteam van de NMZH afgereisd naar Duiven (Gelderland) om een bezoek te brengen aan de afval- en energiecentrale van AVR om hier de gloednieuwe CO2-afvanginstallatie te bezichtigen.

De CO2-afvanginstallatie van AVR is de eerste in de wereld die op grote schaal CO2 afvangt uit een afval- en energiecentrale en dit gaat toepassen; de CO2 wordt namelijk geleverd aan glastuinders in de regio. In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt als grondstof om gewassen beter te laten groeien. De CO2-afvanginstallatie van AVR moet jaarlijks 60 kiloton CO2 gaan afvangen en leveren aan de glastuinders.

De CO2 die op dit moment in de glastuinbouw wordt gebruikt is afkomstig uit de verbranding van aardgas. Door deze te vervangen door CO2 afkomstig uit de processen bij AVR is er sprake van een vervanging van deze fossiele brandstof. Voor de glastuinbouw betekent dit een vermeden uitstoot van CO2 uit fossiele bronnen. Na drie jaar van voorbereidend onderzoek is AVR in mei 2018 gestart met de bouw van de C02-afvanginstallatie in Duiven. Op dit moment wordt er proef gedraaid en in augustus 2019 gaat de installatie volledig in operatie.

Hoe werkt het?

Het rookgas dat vrijkomt bij de afvalverbranding, en voor ca. 10% uit C02 bestaat, wordt eerst via een rookgascondensor gekoeld van 60°C naar 40°C. Vervolgens wordt het gas door een absorptiekolom geleid met daarin een oplossing van mono ethanolamine (MEA). Dit is een (vloeibaar) absorptiemiddel waarin de CO2 uit het rookgas oplost. Deze MEA-oplossing, met daarin de opgeloste CO2, gaat vervolgens naar een andere kolom, een ‘stripper’, waar de CO2 eruit wordt gekookt. De bijna pure CO2 die overblijft, in gasvorm, wordt vervolgens onder druk gebracht en gekoeld tot -20℃, waardoor het vloeibaar wordt. Vervolgens wordt via een overslag op tankwagens de vloeibare CO2 naar het kassengebied gereden waar deze weer in gasvorm wordt omgezet en in de kassen wordt gebracht.

CO2-afvanginstallatie bij AVR in Duiven (© AVR Duiven)

Toekomst

Naast de afvalverwerkingsinstallatie in Duiven heeft AVR ook een vestiging in Rozenburg (Zuid-Holland) die nog vele malen groter is. AVR is op dit moment aan het onderzoeken of afvang en gebruik van CO2 hier ook mogelijk is. Daarnaast kijkt AVR ook naar andere toepassingen van CO2, zoals in beton of in de productie van duurzame grond- en brandstoffen.

De NMZH ziet afvang en circulair gebruik van CO2 als een belangrijke stap om CO2-reductie te realiseren in verschillende sectoren. Uiteraard is het hierbij van belang dat er geen lock-in situaties worden gecreëerd en verdere verduurzaming van bedrijfsactiviteiten en -processen volop blijft doorgaan.

Voor meer informatie neem je contact op met: