Beroepschrift vanwege verdwijnen locatie voor windturbine in Dordrecht

Beroepsprocedure vanwege verdwijnen locatie voor windturbine in Dordrecht

De NMZH heeft de volgende stap gezet rondom de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het Distributiecentrum Lighthouse in Dordrecht, aangezien hierdoor een locatie voor een windturbine dreigt te verdwijnen en alle voorbereidingen daarvoor teniet gedaan worden. Ons eerdere bezwaarschrift dat wij bij de Gemeente Dordrecht hebben ingediend, is ongegrond verklaard en daarom zijn wij inmiddels een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank.

25 augustus 2022

In dit beroepschrift tekenen wij bezwaar aan tegen de beslissing van de gemeente Dordrecht om ons bezwaar af te wijzen. Onze eis is dat de huidige omgevingsvergunning voor de uitbereiding van Distributiecentrum Lighthouse wordt vernietigd, zodat de bouw van de goedgekeurde windturbine alsnog kan plaatsvinden. Daarnaast vragen wij om de gemeente Dordrecht aan te spreken op het onzorgvuldige ruimtelijk beleid in dit gebied.

Lees de volledige correspondentie hier

Meer informatie?