Benchmark duurzame zeehavens 2022 van start 

Benchmark duurzame zeehavens 2022 van start 

In 2019 hebben milieuadviesbureau CE Delft en de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (NMZH) samen met vertegenwoordigers van de betrokken nationale en internationale havenbedrijven een Benchmark Duurzaamheid van Zeehavens uitgevoerd. In deze studie zijn de milieu -en klimaateffecten van veertien zeehavens onderzocht, waaronder de vijf grootste Nederlandse zeehavens. Om de ontwikkeling van de zeehavens inzichtelijk te maken, is op basis van openbare bronnen een aantal duurzaamheidsindicatoren ontwikkeld voor klimaat, hernieuwbare energie, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, scheepsafval, omgevingsmanagement en duurzame strategie (visie).

25 mei 2022

Deze benchmark is positief ontvangen bij de deelnemende zeehavens en is een leidraad voor overheden, kennisinstituten, NGO’s, ingenieursbureaus, consultancybedrijven en anderen die belang hebben bij de duurzaamheid van zeehavens. Er is daarom al in 2019 besloten om de Benchmark elke 3 jaar te herhalen. Het is nu 2022 en de NMZH is al weer druk bezig met het vervolg op de Benchmark.

De inherente verschillen tussen de havens (zoals omvang, industrialisatie en ligging) maken een onderlinge absolute vergelijking niet mogelijk, maar de duurzaamheidsindicatoren geven wel een goed beeld van de individuele ontwikkeling van de zeehavens. Daarnaast is de Benchmark een goede manier om ‘best practices’ te identificeren. De Nederlandse havens hebben naast een havenfunctie ook een industriële functie terwijl dit in het buitenland minder vaak het geval is. Als gevolg hiervan zijn voor Nederlandse havens meer duurzaamheidsaspecten relevant. In de 2019 Benchmark is ervoor gekozen om de duurzaamheid van Nederlandse havens met meer detail te bekijken.

De aanpak van de Benchmark in 2019 was succesvol en daarom zal de aanpak voor 2022 hier grotendeels bij aansluiten. Ook kunnen we door aanpassingen te minimaliseren ervoor zorgen dat de vergelijkbaarheid van de resultaten tussen de studies uit 2019 en 2022 goed is. Tegelijkertijd is het aan te bevelen om ervaringen uit de 2019 editie mee te nemen in de 2022 editie.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar met CE Delft de opstart doorgenomen om de uitvoering effectief te laten verlopen. Als onafhankelijke NGO voeren wij deze benchmark in samenwerking met alle relevante partijen uit. Naast de eigen monitoring van de Rotterdamse haven ontstaat zo een breder beeld vanuit een internationale dimensie op de voortgang van de duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse haven welke zo belangrijk is voor Zuid-Holland.

De komende maanden gaan wij de samenwerking met alle betrokken zeehavens weer actualiseren en operationaliseren zodat de 2e editie van de benchmark in het eerste kwartaal van 2023 kan worden gepubliceerd.

Voor meer informatie neem je contact op met: