Annie van de Pas nieuwe netwerkdirecteur

28 september 2016

Annie van de Pas nieuwe netwerkdirecteur

Annie van de Pas is op 12 september begonnen als netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties. Annie heeft in Amsterdam politicologie en geschiedenis gestudeerd. In haar werkzame leven heeft zij onder meer bij GroenLinks en bij netwerkbedrijf Alliander gewerkt. In een kort interview hieronder lees je meer over haar achtergrond, drijfveren en ambities.

Waarom heb je de stap gezet naar de Natuur en Milieufederaties?

annie-van-de-pasIk maak me zorgen over de verandering van ons klimaat en kom daar graag voor in actie. Dat doe ik graag voor de NMF’s, omdat de federaties diep met de voeten in de samenleving staan. En omdat we ons hard maken voor beide kanten van de medaille: natuur en milieu. Ik heb er veel zin in om aan beide onderwerpen als netwerkdirecteur een steentje bij te dragen. Ook voel ik me thuis bij de rol die ik als netwerkdirecteur mag vervullen: een rol als verbinder tussen de diverse federaties en als schakel tussen het lokale werk van de federaties en de landelijke context waar ze in opereren.

Welke kansen zie je voor de Natuur en Milieufederaties?

De komende jaren zijn er veel kansen op energiegebied. De energietransitie is het politieke en maatschappelijke onderwerp van de komende jaren. Lokaal gebeurt het! De NMF’s spelen een cruciale rol in het ondersteunen en versnellen van lokale initiatieven. Ik heb tijdens mijn werkzaamheden in de energiewereld gezien dat er een grote behoefte is aan een netwerkorganisatie die lokale overheden, bedrijven en burgers op energiegebied bij elkaar brengt en vooruit helpt. De Natuur en Milieufederaties zijn met hun sterke lokale aanpak en netwerk de enige organisatie die dit zo kan en doet. Die unieke rol wil ik bij de relevante spelers meer tussen de oren krijgen. Zodat de NMF’s meer positie en rol krijgen in relatie tot belangrijke processen en wetten. Bijvoorbeeld als het gaat om de consequenties en uitvoering van de omgevingswet, of het klimaatakkoord van Parijs.

Wat is je ambitie als netwerkdirecteur?

De federaties voeren veel goed werk uit, maar veel mensen weten nog niet van ons bestaan af. Het werk van de federaties wil ik daarom landelijk veel meer onder de aandacht brengen. Als netwerkdirecteur wil ik er aan bijdragen dat de NMF’s landelijk worden gezien als de netwerkorganisatie die lokale initiatieven verder helpt en die overheden, burgers en bedrijven op natuur en milieugebied aan elkaar verbindt. Een stevige financiële basis voor ons werk hoort daarbij. Daarnaast wil ik me inzetten voor de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen de federaties. Dit wil ik doen door de federaties meer met elkaar te verbinden, door van elkaar te leren en door meer succesvolle projecten landelijk (of in meerdere regio’s) te dupliceren.