Akkoord toekomstbeeld Buijtenland van Rhoon

11 juni 2018

Akkoord toekomstbeeld Buijtenland van Rhoon

Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben vrijdag 8 juni samen een toekomstbeeld gepresenteerd voor het Buijtenland van Rhoon.

Het huidige landbouwgebied onder de rook van Rotterdam moet een mooi en aantrekkelijk gebied worden waar natuur, recreatie en akkerbouw elkaar versterken, zo meldt provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Han Weber nam vrijdag het ‘streefbeeld’ in ontvangst uit handen van agrariër Adjan Vos en van Alex Ouwehand (NMZH).

‘Het is mooi om te zien wat de gebiedspartners samen ambiëren voor dit bijzondere en waardevolle gebied. Het streefbeeld biedt goede aanknopingspunten om landbouw, natuur en recreatie in samenhang verder te ontwikkelen’, sprak Weber tijdens het startmoment in Rhoon. Het streefbeeld beschrijft op welke wijze landbouw, natuur en recreatie in het 600 hectare grote gebied ‘het Buijtenland van Rhoon’ samen kunnen gaan.

Akkernatuur

De ondernemers in het gebied zullen zich meer gaan toeleggen op het realiseren van zogenoemde ‘akkernatuur’ en de productie van streekeigen producten. Zij gaan hun bedrijf zo runnen, dat er ook ruimte blijft voor bijvoorbeeld bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar een natuurlijk evenwicht in plaats van maximalisatie van de opbrengsten.

Het Buijtenland van Rhoon wordt omgevormd tot gebied met meer ruimte voor natuur en recreatie. De volgende stap is de oprichting van een gebiedscoöperatie.

De eerste ervaringen met het realiseren van akkernatuur worden nu al opgedaan en er worden ook diverse initiatieven ontplooid om het gebied aantrekkelijk te maken voor (kleinschalig) toerisme.

Lees hier het ‘Streefbeeld Buijtenland van Rhoon’

Groepsfoto Buijtenland van Rhoon
Groepsfoto bij de overhandiging van het streefbeeld