Afschot brengt roeken verder in gevaar

30 augustus 2016

Afschot brengt roeken verder in gevaar

In het kader van de juridische procedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen tientallen lokale organisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing voor het afschieten van roeken, schuift zij twee rapporten naar voren die aantonen dat de aantallen roeken al achteruit gaan en dat afschot deze achteruitgang nog groter maakt. De provincie Zuid-Holland wil het afschieten van roeken toestaan omdat zij schade aan kunnen richten aan landbouwgewassen.

Er mag echter alleen een ontheffing worden afgegeven wanneer de omvang van de populatie roeken niet in gevaar komt. De NMZH toont nu aan dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan en vraagt de rechter daarom de afgegeven ontheffing de vernietigen.

De roek is een kraaiachtige vogel die slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland voorkomt. De schade die roeken veroorzaken is zeer beperkt te noemen, het gaat hooguit om enkele kleine schadegevallen per jaar. Daar tegenover staat dat roeken ook positieve effecten hebben voor de landbouw doordat zij insecten eten die schade aan landbouwgewassen aan kunnen richten. Het is dus maar de vraag of het afschieten van roeken wel tot minder schade zou leiden. Daarnaast is afschot dus niet toegestaan omdat de aantallen roeken al achteruitgaan en er dus geen sprake is van een ‘gunstige staat van instandhouding’. Het toestaan van afschot zal de achteruitgang verder vergroten.

Downloads