Afscheidsreceptie Bert Bakker & mini-symposium

18 oktober 2016

Afscheidsreceptie Bert Bakker & mini-symposium

Sinds 1985 heeft Bert Bakker als Regisseur Water, Kust en Energie een verbindende rol gespeeld in het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk. Mede dankzij zijn inzet zijn mooie resultaten geboekt bij diverse projecten op het gebied van LNG, Biobased Economy en energiebesparing in de bebouwde omgeving. Na 31 jaar stopt Bert met zijn werkzaamheden voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en gaat hij genieten van een welverdiend pensioen. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Bert BakkerDaarom organiseren wij op vrijdag 4 november 2016 een mini-symposium met als thema “Nederland Gasland: de rol van gas als energiedrager bij de energietransitie”. Tijdens de aansluitende afscheidsreceptie, sluiten we onder het genot van een hapje en drankje, een bijzondere periode af.

Wij nodigen u van harte uit om bij het mini-symposium en/of de afscheidsreceptie aanwezig te zijn op vrijdag 4 november bij KIVI op de Prinsessegracht 23 in Den Haag. Het programma van het mini-symposium vindt u hieronder.

Wilt u ons voor 31 oktober laten weten of u al dan niet aanwezig kunt zijn? Via deze link kunt u aangeven bij of u bij het symposium en/of de afscheidsreceptie aanwezig bent. Graag tot ziens op 4 november!

Alex Ouwehand
Directeur NMZH

Mini-symposium: Nederland Gasland

Nederland gasland. Meer dan een halve eeuw heeft aardgas een grote rol gespeeld in de Nederlandse energie- en grondstoffenvoorziening. Dat verandert nu. De voorraad wordt minder en de doelen voor klimaatverandering vereisen een drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een grote toename van het gebruik van duurzame energiebronnen als zon en wind.

De rol van elektriciteit als energiedrager wordt steeds groter Er is meer aandacht voor de afstemming van vraag en aanbod van energie bij huishoudens, bedrijven en transport en de mogelijkheden voor opslag. De inzet van aardgas in woningen en gebouwen staat, terecht, stevig ter discussie.

Gas kan echter makkelijk opgeslagen en getransporteerd worden. Ook is gas eenvoudig te vergroenen. Het kan gemaakt worden uit elektriciteit van zon en wind en op verschillende manieren gebruikt worden: als waterstof in brandstofcellen, als synthetisch gas of als brandstof. Bert Bakker: “Ik vond het idee van “de zon splitst water in waterstof en zuurstof en daarna de omgekeerde weg met water als resultaat” altijd een mooi idee. Maar de werkelijkheid is wat ingewikkelder. Toch moet gas als energiedrager een rol houden in de energietransitie en daarna. Maar welke?”

Tijdens het mini-symposium laat een aantal sprekers hun gedachten hierover gaan.

Programma

14.00-14.15 uur – Ontvangst met koffie

14.15-14.30 uur – Inleiding door Alex Ouwehand (directeur NMZH)

14.30-14.50 uur – Frans Rooijer (directeur CE Delft)

14.50-15.10 uur – Teun Bokhoven (voorzitter NVDE)

15.10-15.30 uur – n.t.b.

15.30-16.00 uur – Dialoog & discussie

16.00-18.00 uur – Receptie Bert Bakker