Advies van onafhankelijk verkenner over toekomst luchthaven biedt kansen

14 maart 2017

Advies van onafhankelijk verkenner over toekomst luchthaven biedt kansen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is op hoofdlijnen positief over het advies dat Joost Schrijnen heeft opgesteld over het te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).  Met name het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het niet verder verruimen van de geluidsruimte worden door de NMZH ondersteund. Wel adviseert de organisatie extra onderzoek te doen naar de effecten van het uitplaatsen van het helikopterverkeer naar een alternatieve locatie  omdat deze nu nog onvoldoende te overzien zijn.

Geen draagvlak voor verruiming geluidsruimte

Ruim een jaar geleden presenteerde de luchthaven een groot aantal rapporten ter onderbouwing van hun wensen tot een forse uitbreiding van het aantal vluchten. Om na te gaan of er draagvlak is voor die uitbreiding, schakelden de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam Joost Schrijnen in als onafhankelijk verkenner. In zijn verkenning heeft Schrijnen vastgesteld dat het ontbreekt aan draagvlak voor een forse groei van de luchthaven. Ook adviseert hij zes acties, waaronder het ontwikkelen van RTHA tot een luchthaven gericht op zakelijke bestemmingen, het beperken van geluidshinder en een betere communicatie met gehinderden en het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit.

Luchthaven voor zakelijke bestemmingen

Hoewel afgesproken is dat RTHA als zakenluchthaven fungeert, blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. In zijn advies doet de verkenner aanbevelingen om daar verandering in te brengen. De NMZH is hier blij mee, want wanneer vakantievluchten plaats maken voor vluchten naar zakelijke bestemmingen hoeft het aantal vluchten voorlopig niet uitgebreid te worden.

Vliegtuigen in plaats van helikopters?

Ook adviseert de verkenner om de helikopters van RTHA te verplaatsen naar een andere (nog nader te vinden) locatie. De milieugebruiksruimte die hiermee vrijkomt kan door ander vliegverkeer benut worden. De vraag is wat de gevolgen zijn voor de geluidshinder als de overlast door helikopters verdwijnt, maar vervangen wordt door overlast van vliegtuigen. De NMZH adviseert daarom meer onderzoek te doen naar de effecten voordat een definitief besluit wordt genomen.


Lees meer

Vliegtuig boven Park Zestienhoven