Aantasting Groene Hart door nieuw bedrijventerrein moet voorkomen worden

12 januari 2016

Aantasting Groene Hart door nieuw bedrijventerrein moet voorkomen worden

De gemeenten Gorinchem en Giessenland hebben plannen voor de realisatie van het bedrijventerrein ‘Groote Haar’. Vanwege de aantasting van het open landschap van het Groene Hart die deze plannen met zich meebrengen vragen de NMZH en Stichting Groene Hart de gemeenten in een brief om een heroverweging.

De gemeenten willen dit hogere milieucategorie bedrijventerrein van meer dan 60 hectare in het Groene Hart ten noorden van Gorinchem realiseren. Eerdere plannen voor een bedrijventerrein op deze locatie werden door de Raad van State geblokkeerd, maar de gemeenten werken momenteel dus aan een nieuw plan. De NMZH en Stichting Groene Hart vinden dit onverstandig. Het Groene Hart heeft een bovenregionale betekenis en het open en groene karakter moet volgens hen behouden blijven.

De organisaties geven in hun brief aan dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieven voor dit bedrijventerrein. Zo is er niet nagegaan of met de beschikbare ruimte op bestaande bedrijventerreinen in de behoefte voorzien kan worden. Hierbij verwijzen zij ook naar de recente uitspraken van Rijksbouwmeester Floris Alkemade waarin hij pleit voor het benutten van de bestaande bebouwde ruimte in plaats van het volbouwen van weilanden.

Ook zijn in de plannen voor de Groote Haar aansluitingen op de snelweg A27 opgenomen.  Deze weg wordt verbreed om de doorstroming te verbeteren. In hun brief wijzen NMZH en Stichting Groene Hart erop dat extra aansluitingen die doorstroming juist negatief beïnvloeden.